Donau Turistik – Trening poslovnih veština, Linc 26. i 27.02.2019.