“Dobar rukovodilac efikasno upravlja svojim zaposlenima.
Idealan rukovodilac uči zaposlene kako da upravljaju sami sobom.”

obuke za zaposlene

Coaching u rukovođenju predstavlja interaktivan i kreativan pristup u radu sa timovima i zaposlenima kojima rukovodilac upravlja. “Coach” u prevodu znači “trener u sportu”, odnosno neko na koga igrači gledaju kao na prijatelja, lidera, autoritet i sve to u jednom zdravom i sportskom ambijentu. Prenošenje ovog modela rukovođenja na rad i međuljudske odnose u organizaciji, pokazalo se vrlo efikasno u smislu povećanja produktivnosti i zadovoljstva timova u organizaciji kojima se rukovodi na ovaj način. Rukovodilac koji prođe ovu obuku, biće u stanju da obučava svoje radnike i timove na visokom nivou i spremi ih za sve poslove, izazove i ciljeve koji se nalaze na putu njihovog organizacionog uspeha. Rukovodilac kao coach se trudi da razume svoje zaposlene, pomaže im da upoznaju sebe i svoje potencijale i u stanju je da timski duh, motivaciju i međuljudske odnose drži na veoma visokom nivou.

Sadržaj obuke

Osnove coaching-a

Efikasno izvršavanje poslovnih funkcija

Coach kao rukovodilac

Coaching tehnike i metode

Praktični deo treninga

Očekivani efekti nakon obuke