Edukacija za kompanije

Uvežbavanje je najteži deo procesa učenja, a trening je srž/suština transformacije.

Ann Voskamp

 

edukacija3

 

Centar za razvoj ljudskih potencijala Pegasus nosi dugogodišnje iskustvo u radu na razvoju potencijala zaposlenih koje realizuje putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon sveobuhvatne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije se realizuje analizirajući postojeće stanje, kapacitete svakog člana organizacije ponaosob i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom u organizaciji se kreira trening ili niz treninga, seminara i edukacija pomoću kojih se organizacija dovodi u željeno stanje.

 

edukacije1

 

Većina kompanija se uvođenjem bilo kakve promene susreće sa teškoćama u funkcionisanju, a to se dešava tokom i nakon različitih obuka za zaposlene. Centar za razvoj ljudskih potencijala Pegasus neguje fleksibilan pristup kompanijama sa kojima sklapa dugoročnu saradnju. Rad na razvoju poslovne strategije kompanije, na razvoju veština njenih zaposlenih, kao i na poboljšanju interpersonalnih odnosa kroz razvoj adekvatne komunikacije i radu na stvaranju pozitivne radne atmosfere su samo neke od aktivnosti kojima posvećujemo pažnju. Svaki trening i promene do kojih u međuvremenu dolazi se prate u kontinuitetu i dalji program obuke se prilagođava svakoj novonastaloj situaciji. Ovakav način rada Centar Pegasus izdvaja od drugih konsultantskih kuća i u skladu je sa potrebama većine kompanija. Uz fleksibilnost i inovativnost našeg pristupa rada kompanije uspešno ostvaruju promene koje su imale u planu.

 

edukacije 3

 

Oblasti na polju razvoja ljudskih potencijala i potreba na koje Centar Pegasus može da odgovori je raznovrstan. Ovde istaknute teme su neke od najtraženijih, a Centar za razvoj ljudskih potencijala Pegasus može da odgovori Vašim potrebama ma koliko one bile specifične.