“Oglašavanje pokreće ljude ka robi, a adekvatan Merchandising prema ljudima. ” – Morris Hite

dijamant seminar
Efikasna poseta maloprodajnom objektu & Merchandising

Istraživanja pokazuju da čak 60% kupaca odlučuje da li će kupiti proizvod na osnovu psihološkog i emcionanog utiska, koji nesvesno stvaraju u vezi sa proizvodom. Za ovaj utisak u najvećoj meri su odgovorni prodaja, merchandising i marketing. Kroz ovu obuku, omogućite učesnicima da unaprede znanja, veštine i steknu praktične alate za efikasan i produktivan merchandising.

Sadržaj obuke

Pojam Merchandising

Izlaganje robe u maloprodajnom objektu

Pregovaranje sa zaposlenima u maloprodajnom objektu

Tipovi klijenata – različiti psihološki profili klijenata i kako sa njima

Role play – primena stečenih znanja i veština kroz role-play situacije sa njihovim kupcima

Očekivani efekti nakon obuke