“Prodaja je najbolje plaćeni težak i najslabije plaćeni lak posao koji mogu da radim. Izbor je na meni kakvim da ga učinim” – Tom Hopkins

Napredna prodaja

Bavite se prodajom i znate da možete da postignete i više u svom poslu. Ukoliko želite da radite na sebi i poboljšate sopstvene prodajne veštine ovaj seminar je “skrojen” za Vas. Usvojite tehnike uz pomoć kojih ćete moći lakše da prevaziđete izgovore, zadovoljite potrebe klijenata i osigurate dugoročnu saradnju sa njima. Na ovom seminaru možete saznati sve psihološke smernice koje su važne za uspešnu prodaju. Osvestite načine na koje možete prodavati tako da sa klijentima postignete obostrano zadovoljstvo.  Prodavac koji se zasiti prestaje da bude dobar prodavac. Samo oni prodavci koji ostaju gladni, uvek ostaju i uspešni. Zato je dostizanje novih, naprednih prodajnih mogućnosti pravi trenutak da unapredimo i Veštine prodaje.

Sadržaj obuke

101 prodaja-1001 kupac

Abeceda zaključenja prodaje

Role play – primena stečenih znanja i veština kroz role-play situacije sa njihovim kupcima

Očekivani efekti nakon obuke