Psihologija sporta na nivou tima

Psihologija sporta na nivou tima

 

Proces timskog sportskog psihološkog konsaltinga podrazumeva:

 

Sistematski snimak stanja:

 

 • Struktuirano intervjuisanje svih članova tima (sportisti, treneri i drugo relevantno osoblje)
 • Psihološko testiranje svih članova tima (sportisti, treneri i drugo relevantno osoblje)
 • Izveštaj o snimku stanja – prezentacija dobijenih rezultata
 • Diskusija i predlog daljih aktivnosti (na osnovu rezultata snimka stanja)

 

Oblici daljih intervencija:

 

 • Individualne psihološke konsultacije sa članovima tima pojedinačno (sportisti, treneri i drugo relevantno osoblje)
 • Organizovanje i održavanje interaktivnih radionica/seminara na grupnom nivou

 

Neke od mogućih tema radionica/seminara:

 

 • Motivacija u sportu – kako pokrenuti sebe i druge i izvući najbolje
 • Sportsko samopouzdanje – kako verovati u sebe i svoje sposobnosti
 • Pažnja i koncentracija – kako poboljšati nivo fokusiranosti u igri
 • Sport i emocije – kako kontrolisati emocije i iskoristiti ih u svoju korist
 • Takmičarska anksioznost – kako se boriti sa stresom pre i tokom takmičenja
 • Liderstvo i timski rad u sportu – osobine ličnosti uspešnih sportista, timsko funkcionisanje
 • Komunikacija u sportu – “sportsko ponašanje” i komunikacija u timu