Veštine prodaje

 

“Prodaja je najbolje plaćeni težak i najslabije plaćeni lak posao koji mogu da radim.

Izbor je na meni kakvim da ga učinim” – Tom Hopkins

 

Kvalitetna usluga sektora prodaje obezbeđuje kontinuirani uspeh i neophodnu prednost na tržištu, gde konkurencija neprestano raste. U današnjem poslovnom svetu, prodaja, pored kvaliteta, cene, marketinga i drugih faktora koji utiču na nju, u velikoj meri zavisi od veština prodaje predstavnika firme kao i odnosa prema klijentu. Mnoga istraživanja pokazala su da se klijenti nesvesno vezuju za prodavca i njihov pristup njima; odnosno da će radije kupiti bio šta od nekoga ko im se dopada, nego nešto što im treba od nekoga ko im se ne dopada.

 

Osnove prodaje

 

Svaka organizacija se bavi prodajom na neki način ili ne opstaje na tržištu. Bilo da neko nešto proizvodi ili pruža uslugu, taj proizvod i tu uslugu je potrebno plasirati na tržište i pomoći kupcima da lakše dođu do Vaše ponude. Nema rođenih prodavaca, samo onih koji ne koriste i onih koji koriste pravilno tehnike prodaje. Stoga način na koji gledamo na prodaju određuje koliko ćemo biti uspešni kao prodavac. Na ovom seminaru saznajte kako da pravilno koristite tehnike prodaje i povećate produktivnost u radu.

 

Napredna prodaja

 

Bavite se prodajom i znate da možete da postignete i više u svom poslu. Ukoliko želite da radite na sebi i poboljšate sopstvene prodajne veštine ovaj seminar je “skrojen” za Vas. Usvojite tehnike uz pomoć kojih ćete moći lakše da prevaziđete izgovore, zadovoljite potrebe klijenata i osigurate dugoročnu saradnju sa njima. Na ovom seminaru možete saznati sve psihološke smernice koje su važne za uspešnu prodaju. Osvestite načine na koje možete prodavati tako da sa klijentima postignete obostrano zadovoljstvo.  Prodavac koji se zasiti prestaje da bude dobar prodavac. Samo oni prodavci koji ostaju gladni, uvek ostaju i uspešni. Zato je dostizanje novih, naprednih prodajnih mogućnosti pravi trenutak da unapredimo i Veštine prodaje.

 

Sadržaj obuke

 

Pred-prodaja

 

 • Uloge i zadaci prodavca
 • Pristup i stav prema prodaji
 • Poznavanje proizvoda i potreba koje taj proizvod zadovoljava
 • Poznavanje tržišta i karakteristika kupaca Vaših proizvoda

 

AIDA (PIŽA) pristup u prodajnom razgovoru

 

 • JPP – kreiranje jedinstvenog prodajnog pristupa
 • Značaj prvog utiska i kako ga efikasno ostvariti telefonom, licem u lice
 • Karakteristike komunikacije sa klijentima
 • Kako prepoznati i probuditi pažnju kod klijenta
 • Kako prepoznati i probuditi interesovanje kod klijenta
 • Upravljanje prigovorima (vežbanje i kreiranje strategije za otklanjanje prigovora specifičnim u prodaji učesnika treninga)
 • Kako prepoznati i probuditi želju za kupovinom kod klijenta
 • Zatvaranje prodaje

 

Tipovi kupaca – različiti psihološki profili kupaca i kako sa njima

 

 • Prepoznavanje
 • Tumačenje neverbalne komunikacije i emocija
 • Prilagođavanje prodajnog prostupa psihološkom profilu klijenata

 

Post-prodaja

 

Role play – primena stečenih znanja i veština kroz role-play situacije sa njihovim kupcima

 

Očekivani efekti nakon obuke

 

 • Povećanje rezultata u prodaji
 • Veće zadovoljstvo klijenata
 • Manji stepen stresa u radu sa klijentima
 • Unapređenje pregovaračkih veština učesnika
 • Unapređenje veština komunikacije učesnika treninga
 • Sticanje sposobnosti za tumačenje psiholoških profila klijenata i prilagođavanje istima