“Ono što ne možete da izmerite, ne možete da kontrolišete
Ono što ne možete da kontrolišete, ne možete da unapredite”

Upravljanje performansama zaposlenih predstavlja proces putem kojeg se konstantno identifikuju, mere i unapređuju performanse zaposlenih u organizaciji. Ovaj savremeni pristup rukovođenju i upravljanju timovima, uveden je upravo zato što daje dugoročan rezultat, koji je koristan i za organizaciju i njene ciljeve i za zaposlenog. Upravljanje performansama zaposlenih omogućava efikasnije ostvarenje ciljeva organizacije i veći stepen zadovoljstva, motivacije i produktivnosti radnika. Kroz ovu obuku, naučićete kako da upravljate potencijalima Vaših zaposlenih, kako da ih identifikujete, kako da ih razvijate i uskladite sa ciljevima organizacije.

Sadržaj obuke

Uvod u upravljanje performansama

Efikasno izvršavanje poslovnih funkcija

Profesionalne kompetencije zaposlenih

Osobine ličnosti

Timske uloge i radni stilovi zaposlenih

Trening podrške ostvarenju performansi

Očekivani efekti nakon obuke