Upravljanje performansama

“Ono što ne možete da izmerite, ne možete da kontrolišete

Ono što ne možete da kontrolišete, ne možete da unapredite”
 
Upravljanje performansama zaposlenih predstavlja proces putem kojeg se konstantno identifikuju, mere i unapređuju performanse zaposlenih u organizaciji. Ovaj savremeni pristup rukovođenju i upravljanju timovima, uveden je upravo zato što daje dugoročan rezultat, koji je koristan i za organizaciju i njene ciljeve i za zaposlenog. Upravljanje performansama zaposlenih omogućava efikasnije ostvarenje ciljeva organizacije i veći stepen zadovoljstva, motivacije i produktivnosti radnika. Kroz ovu obuku, naučićete kako da upravljate potencijalima Vaših zaposlenih, kako da ih identifikujete, kako da ih razvijate i uskladite sa ciljevima organizacije.
 
Sadržaj obuke
 
Uvod u upravljanje performansama

 

 • Šta je upravljanje performansama zaposlenih i zašto je ono korisno za organizaciju
 • Ko su talentovani zaposleni i kako ih prepoznati
 • Proces upravljanja performansama
 • Kreiranje plana i strukture prepoznavanja i procene talentovanih zaposlenih

 
Efikasno izvršavanje poslovnih funkcija

 

 • Šta podrazumevaju i kako ih prepoznati i izmeriti
 • Koji faktori utiču na njih

 
Profesionalne kompetencije zaposlenih

 

 • Kako prepoznati specifična znanja, veštine i sposobnosti kod zaposlenih
 • Kako proceniti i izmeriti prisustvo specifična znanja, veština i sposobnosti zaposlenih

 
Osobine ličnosti

 

 • Kako prepoznati prisustvo određenih osobina ličnosti kod zaposlenih
 • Kako proceniti i izmeriti prisustvo osobina ličnosti zaposlenih
 • Koje osobine utiču na efikasno izvršavanje određenih vrsta poslova ili zadataka

 
Timske uloge i radni stilovi zaposlenih

 

 • Zašto su važni
 • Kako ih prepoznati
 • Kako ih proceniti
 • Usklađivanje organizacionih faktora – rukovođenja, organizacione kulture, sistema motivacije i radne atmosfere sa razvojem performansi zaposlenih
 • Kreiranje plana i strukture upravljanja performansama zaposlenih

 
Trening podrške ostvarenju performansi

 

 • Kako kontinuirano unapređivati performanse talentovanih radnika
 • Kako kreirati trening „skrojen po meri“ njihovih potreba
 • Upravljanje performansama pri regrutaciji, selekciji i uvođenju u posao radnika
 • Planiranje suksecije talenata

 

Očekivani efekti nakon obuke

 

 • Učesnici će steći znanja, veštine i tehnike potrebne za prepoznavanje talenata u organizaciji
 • Učesnici će steći znanja, veštine i tehnike potrebne za kontinuirano unapređivanje performansi talentovanih zaposlenih
 • Povećanje motivacije i zadovoljstva poslom radnika čijim performansama učesnici upravljaju
 • Povećanje radne efikasnosti i produktivnosti na nivou organizacije