JTI SENTA – RADIONICA ”KAKO POVEĆATI MOTIVACIJU I KREATIVNOST”