Procena kompetencija zaposlenih predstavlja proces uz pomoć kojeg pomažemo zaposlenima u Vašem timu da „izvuku ono najbolje iz sebe.“

trening za trenere

Svaka organizacija na tržištu je jedinstvena i kao takva za nas predstavlja novi izazov. Zajedno sa Vama kreiramo proces procene kompetencija zaposlenih, tako da bude usklađen sa potrebama Vaše organizacije i svrhe procene. Iskustvo u oblasti ljudskih resursa i psihoterapijski pristup u radu, omogućava nam da dobro procenimo znanja, veštine, sposobnosti, osobine ličnosti, motivaciju, radno iskustvo i druge važne kompetencije zaposlenih. U skladu sa specifičnostima procene, dajemo povratnu informaciju u vidu pismenog i usmenog izveštaja o svakom kandidatu ponaosob. 

Ukoliko Vas više zanima ova tema pročitajte naš tekst: “Procena kompetencija zaposlenih – šta dobijamo?”

Metode i tehnike procene

Procena kompetencija zaposlenih kroz dubinski intervju. Procenjuju se psihološke karakteristike ispitanika, osobine ličnosti, veštine komunikacije, motivacija, menadžerski kapaciteti, određena znanja, veštine i sposobnosti, kao i drugi faktori koji su definisani kriterijumom procene. S obzirom da se članovi našeg tima bave psihoterapijom, koristimo razne tehnike procene mehanizama odbrane i drugih nesvesnih psiholoških procesa ispitanika.

Procena kompetencija zaposlenih kroz testove ličnosti PIE-JRS i NEO-PR. Upotrebom psiholoških testova, detaljno merimo zastupljenost određenih karakternih osobina, koje kombinujemo sa utiscima sa intervjua i ličnom procenom. Kao rezultat, dobijamo psihološki profil ispitanika. tj.izraženost ili manjak određenih osobina ličnosti kod ispitanika, koja ih čini manje ili veiše predodređenim za uspešno obavljanje određenih poslova, u smislu posedovanja potencijala za iste. Takođe utvrđujemo radni stil i timsku ulogu ispitanika koja odgovara na pitanje sa kakvim osobama najbolje sarađuje i kako doprinosi timu

Procena kompetencija zaposlenih kroz bateriju testova KOG3 kao i određene subetostove testa VITI, u zavisnosti od kriterijuma procene. Ovim tstovima merimo kvantitet i kvalitet određenih kognitivnih spopsobnosti kod ispitanika; kao što su emocionalna inteligencija, socijalna inteligencija, logičko razmišljanje, abstraktno razmišljanje, spacijalna orijentacija, percepcija detalja, pažnja, koncentracija, memorija, kapacitet za multi tasking i rad pod pritiskom i opšti IQ

Uzorak posla je vrsta procene kompetencija zaposlenih koju prilagođavamo potrebama procene (npr. saradljivost, inicijativa, samostalnost u radu i sl.), što određujemo na osnovu kriterijuma procene, po dogovoru sa Vama. Ova vrsta procene kandidata na jednostavan, plastičan način simulira određeni aspekt radne situacije (npr. radni sastanak, plan budućih aktivnosti, organizaciju rada, prodajni razgovor i sl.) i nudi uvid u snalažljivost zaposlenog pri obavljaju različitih zadataka i izazova koji se postave pred njih.

Grupni zadaci su još jedan od načina na koji proveravamo određene kompetencije zaposlenih, poznatije i kao “meke veštine”, kao što su veštine rukovođenja, rešavanja problema, donošenja odluka, planiranja, organizovanja, prezentovanja, veština komunikacije i drugih, u zavisnosti od kriterijuma procene. Ovom vrstom zadatka, takođe je moguće proceniti kako se zaposleni ponašaju u grupi, kakvi su timski igrači i kako mogu doprineti radu tima. U tom smislu, kandidatima se daju određeni zadaci koje treba da reše kao tim, a intervjuer posmatra kako se kandidati ponašaju tokom tog procesa, ko predlaže najveći broj ideja, ko planira i organizuje, ko ima najveći uticaj na odluku koja će se doneti, ko otvoreno iznosi svoje mišljenje, a ko ga zadržava za sebe, ko se nametnuo kao vođa tima, ko su najaktivniji članovi, a ko su oni koji se drže po strani, što sve pomaže pri daljem procesu planiranja karijere zaposlenih i maksimalnoj podršci njima da izraze svoj potencijal.

Koncept „360 stepeni“, po kome se kompetencije jednog radnika procenjiju iz četiri izvora; od strane njegovih nadređenih i neposrednog rukovodioca, od njegovih podređenih (ukoliko je zaposleni koji se procenjuje rukovodilac ), od njegovih kolega istog hijerarhijskog nivoa, klijenata i spoljnih saradnika (ukoliko ih ima) i kroz samoprocenu (kako zaposleni vidi samog sebe). Posebno je značajan momenat samoprocene, pri kojem se analizira iskrenost pojedinca i njegova sposobnost da realno proceni svoj rad. Vrlo je korisno uvideti da li postoje i kakve su razlike između samoprocene ispitanika i procene od strane drugih. Značaj ovog koncepta se pre svega odnosi na unapređenje komunikacije između zaposlenih na različitim hijerarhijskim nivoima u organizaciji i povećanje stepena zadovoljstva potrošača. Među mnogobrojnim pozitivnim uticajima koncepta „360 stepeni“ posebno se ističe podsticanje timskog rada, ali i individualni razvoj zaposlenih.

Izveštaj procene i individualni plan razvoja

Na kraju procene, dajemo pismeni i usmeni izveštaj o svakom kandidatu ponaosob. Izveštaj sadrži detaljne rezultate procene: kvantitet i kvalitet zastupljenisti svih procenjenih kompetencija; osobina ličnosti, kognitivnih sposobnosti, veština, znanja i drugih profesionalnih kompetencija zaposlenih. Izveštaj takođe sadrži zaključak u vidu profesionalne orijentacije svakog kandidata; tj. predlog i obrazloženje na kojim poslovima, pozicijama i u kakvim timovima procenjeni zaposleni mogu dati maksimalan rezultat. Takođe, dobijate povratnu informaciju o stilu rukovođenja i načinima upravljanja ovim zapslenima, koji su najkompatibilniji sa sa njihovim profilom. Procena  vam omogućava da pripremite prave ljude za prave pozicije i da usmerite njihov razvoj, bilo kroz trening ili neki drugi vid podrške, ka ostvarenju izuzetnih rezultata.

Zaposleni koji rade ono što ih zanima i ono za šta su talentovani, daju najbolji rezultat u poslu u smislu radne efikasnosti i produktivnosti, a pri tome osećaju veće zadovoljstvo poslom, imajući veću motivaciju.