Profesionalna selekcija

Prava osoba na pravom mestu. Ovom uslugom omogućićemo Vam da na trenutnom tržištu radne snage pronađete osobu koja će se najbolje uklopiti u Vaš tim i biti najefiaksniaj u obavljanju poslova na otvorenom radnom mestu.

 

Profesionalna selekcija

 

Šta je profesionalna selekcija?

 

Postupak koji ima za cilj odabir najpodesnijeg kandidata za zapošljavanje na određenu radnu poziciju u Vašoj kompaniji, tj podrazumeva što bolju usklađenost između zahteva posla, uslova u kojima se posao obavlja i ciljeva organizacije, kao i sposobnosti i karakteristika čoveka. Selekcija predstavlja jednu od najstarijih tehnika upravljanja kadrovima i njena suštinska svrha je predviđanje buduće uspešnosti pojedinca u radnoj i poslovnoj situaciji.

 

Naš način rada

 

Profesionalna selekcija daje mogućnost da pronađemo kandidate čija znanja, veštine, sposobnosti, osobine ličnosti, interesi, vrednosti, motivacija i druge važne osobine odgovaraju zahtevima radnog mesta. Svaka selekcija je specifačna i usklađena potrebama kompanije i karakteristikama radnog mesta za koje se zaposleni bira. U skaldu sa tim prilagođava se i sam postupak selekcije kao i redosled faza selekcije, ali on se uobičajeno sastoji iz:

 

  • Analize radnog mesta

 

  • Definisanja kriterijuma profesionalne selekcije

 

  • Sastavljenja i objavljivanja oglasa

 

  • Regrutacije kandidata kroz analizu pristiglih prijava

 

  • I krug selekcije – intervju

 

  • II krug selekcije – psihološko testiranje, procena ličnosti, inteligencije, znanja u određenoj oblasti (veštine prodaje, Engleski jezik, poznavanje rada na ralunaru i sl.) simulacija radnog zadatka, nestruktuirani psihološki zadatak

 

  • Izrada preglednog izveštaja sa obrazloženim predlogom nekoliko kandidata koji svojim profilom i ostalim sposobnostima najbolje odgovaraju određenom radnom mestu u određenoj kompaniji.