Organizacioni snimak stanja

“Dijagnoza ne predstavlja završetak, već početak posla”
Martin H. Fisher

 

snimak stanja

 

Organizaciona struktura kompanije određuje način na koji ona kao celina pristupa obavljanju posla. Centar Pegasus nosi dugogodišnje iskustvo u proučavanju različitih vrsta i karakteristika kompanija i njihove strukture, razmatrajući kako funkcionišu zaposleni međusobno po sektorima i na različitim nivoima, ispitujući njihove slabosti i identifikujući njihove snage. Ovakva vrsta analize omogućava formiranje i predlaganje plana promene, neophodne u organizacionoj strukturi, koja će poboljšati performance zaposlenih i podići organizaciju na viši nivo.

 

Svaka organizacija mora se razumeti kao sistem sastavljen od niza međusobno povezanih delova koji imaju različite uticaje jedni na druge, odnosno na organizaciju kao celinu.

 

Zaposleni, menadžeri i vlasnici najčešće te delove vide iz sopstvenih perspektiva. Sistematska analiza organizacionog sistema pruža kompanijama mogućnost da kroz aktivnosti konsultantskog tima Pegasus Centra dobiju jedinstvenu sliku sopstvenog stanja. Tim Pegasus Centra kompaniju posmatra iznutra, iz neutralne pozicije i sagledava sistem u onim odnosima kojih zaposleni često nisu ni svesni, a koji imaju vrlo važan uticaj na opstanak i uspeh organizacije.

 

snimak stanja

 

Analiza organizacionog sistema vrši se u cilju:

 

 • Identifikovanja potencijalnih teškoća
 • Prepoznavanja prepreka u radu
 • Definisanja efikasnih rešenja
 • Prevazilaženja identifikovanih teškoća
 • Monitoringa i kontrole implementiranih rešenja

 

Snimak stanja, kao sveobuhvatan proces posmatranja kompanije, uobičajeno obuhvata analizu sledećih organizacionih segmenata:

 

 • Organizacionu kulturu i njenu klimu
 • Kvalitet interne i eksterne komunikacije
 • Postojanje konflikata i odnos prema njima
 • Kvalitet timskog rada
 • Način donošenja odluka
 • Faktore motivacije zaposlenih
 • Način regrutacije i procedure uvođenja u posao
 • Aspekte zadovoljstva zaposlenih
 • Osećaj pripadnosti preduzeću
 • Nivo stresa i stepen sagorelosti zaposlenih

 

Kao i neke druge aspekte organizacionog ponašanja prema Vašim potrebama.

 

 

Metode koje Tim Pegasus Centra koristi prilikom analize organizacionog sistema podrazumevaju:

 

 • Uvid u HR politiku i procedure
 • Individualne intervjue sa svim ili određenim uzorkom zaposlenih
 • Testove, upitnike i ankete za zaposlene
 • Grupne intervjue i struktuirane grupne aktivnosti
 • Prisustvo na redovnim ili periodičnim sastancima zaposlenih
 • Prisustvo u svakodnevnim radnim aktivnostima i neformalnim susretima zaposlenih

 

 

Nakon analize organizacionog sistema Tim Pegasus Centra predlaže strategije za rešavanje snimljenih problema i teškoća, kao i jačanje konstruktivnih elemenata u sistemu. Prema potrebama Vaše kompanije ovaj predlog može podrazumevati specifične „intervencije“ ili plan dugoročne i procesne saradnje kroz koju putem sveobuhvatnih programa Pegasus Centra možemo da Vam postanemo podrška u pozitivnoj promeni na putu ka uspehu. Sveobuhvatni programi koje kreiramo prema definisanom stanju podrazumevaju kombinaciju svih naših (u daljem tekstu navedenih) usluga prilagođenih Vašoj kompaniji prema temi, dinamici i načinu sprovođenja.

 

Kao konsultantska kuća tu smo da razvijamo, podržimo i ojačamo kapacitet Vaše kompanije radom sa Vašim zaposlenima/saradnicima, usmeravajući njihov potencijal u pravom smeru.