Obuke, edukacije i treninzi za kompanije

“Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaž mi i možda ću zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti.”

 

Centar za razvoj ljudskih potencijala Pegasus nosi dugogodišnje iskustvo u radu na razvoju potencijala zaposlenih koje realizuje putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” zaposlenih u Vašoj organizaciji kreiraju se nakon sveobuhvatne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije se realizuje analizirajući postojeće stanje, kapacitete svakog člana organizacije ponaosob i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom u organizaciji se kreira trening ili niz treninga, seminara i edukacija pomoću kojih se organizacija dovodi u željeno stanje.

 

edukacije 3

Naš način rada
 
Naše obuke „skrojene su po meri učesnika“ tj. njihovom potrebom za edukacijom u određenoj oblasti. Psihoterapijski pristup i dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja ljudskim resursima čini naše obuke prilagođene Vašim potrebama, kako u vidu treninga, edukacija i radionica, tako i procene zaposlenih i potreba celokupne organizacije ili njenih pojedinih sektora.
 

Većina kompanija se uvođenjem bilo kakve promene susreće sa teškoćama u funkcionisanju, a to se dešava tokom i nakon različitih obuka za zaposlene. Centar za razvoj ljudskih potencijala Pegasus neguje fleksibilan pristup kompanijama sa kojima sklapa dugoročnu saradnju. Rad na razvoju poslovne strategije kompanije, na razvoju veština njenih zaposlenih, kao i na poboljšanju interpersonalnih odnosa kroz razvoj adekvatne komunikacije i radu na stvaranju pozitivne radne atmosfere su samo neke od aktivnosti kojima posvećujemo pažnju. Svaki trening i promene do kojih u međuvremenu dolazi se prate u kontinuitetu i dalji program obuke se prilagođava svakoj novonastaloj situaciji. Ovakav način rada Centar Pegasus izdvaja od drugih konsultantskih kuća i u skladu je sa potrebama većine kompanija. Uz fleksibilnost i inovativnost našeg pristupa rada kompanije uspešno ostvaruju promene koje su imale u planu.
 

Na treninzima koristimo:

 

 • Interaktivne vežbe
 • Grupne diskusije
 • Edukativne igre
 • Individualne i grupne prezentacije
 • Rad kroz lične primere i iskustva učesnika
 • Ostavljanje praktičnih alata i tehnika učesnicima na raspolaganju nakon treninga

 

Po dogovoru, pre svake obuke, sa ciljem prilagođavanja obuke potrebama i specifičnostima učesnika, radimo:

 

 • Intervju sa učesnicima treninga
 • Pismenu anketu sa učesnicima

 

edukacije1

Organizacija treninga
 

 • Mesto i vreme održavanja treninga može biti kod nas, kod Vas, ili na eksternoj lokaciji, po dogovoru.

 

 • Vreme trajanja treninga zavisi od broja učesnika, kao i teme koje želite da budu pokrivene u okviru treninga.

 

 • Trening se može organizovati u vidu višednevnih seminara u trajanju 8 sati po danu, ili u formi kontinuiranih obuka od 2 do 4 sata po danu (mogućnost dogovora i organizacije spram Vaših potreba i mogućnosti)

 

 • U zavisnosti od Vaših potreba, određene teme se mogu kombinovati, u vidu treninga poslovnih veština.