“Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i možda ću zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti."

Obuke koje nudi Centar za razvoj ljudskih potencijala Pegasus bazirane su na dugogodišnjem iskustvu u radu na razvoju potencijala i poslovnih  zaposlenih. Naše obuke “skrojene su po meri” zaposlenih u Vašoj organizaciji i kreiraju se nakon sveobuhvatne analize organizacionog sistema, ili određenog dela sistema. Detaljni snimak stanja kompanije se realizuje analizirajući postojeće stanje, kapacitete svakog člana organizacije ponaosob i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom u organizaciji se kreira trening ili niz treninga, seminara i edukacija pomoću kojih se organizacija dovodi u željeno stanje.

Obuke i treninzi u ponudi

Soft skills obuke

Veštine komunikacije

Trening veština komunikacije

prezentacione veštine

Trening prezentacionih veština

upravljanje vremenom

Planiranje i upravljanje vremenom

Konstruktivno rešavanje konfikata

Trening prevladavanja stresa

emocionalna inteligencija

Trening razvoja emocionalne inteligencije

Treninzi veština prodaje

osnove prodaje

Osnove prodaje

Napredna prodaja

dijamant

Merchandising

Obuke za rukovodioce

HR Konsalting

Osnove efikasnog rukovođenja

Upravljanje performansama zaposlenih

obuke za zaposlene

Rukovodilac kao coach

Coaching pristup zaposlenima kroz rukovođenje

Treninzi razvoja ljudskog potencijala

Kako povećati proaktivnost i samopouzdanje

motivacija

Motivacija i samomotivacija

Kako povećati kreativnost

Obuke za HR stručnjake

Obuka za profesionalnu selekciju radnika

trening za trenere

Trening za trenere

Kako kreirati i održavati obuke, seminare i radionice

Talent managament obuka

Procena kompetencija, profesionalna orijentacija i upravljanje karijerom zaposlenih

Naš način rada

Naše obuke „skrojene su po meri učesnika“ tj. njihovom potrebom za edukacijom u određenoj oblasti. Psihoterapijski pristup i dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja ljudskim resursima čini naše obuke prilagođene Vašim potrebama, kako u vidu treninga, edukacija i radionica, tako i procene zaposlenih i potreba celokupne organizacije ili njenih pojedinih sektora.

Većina kompanija se uvođenjem bilo kakve promene susreće sa teškoćama u funkcionisanju, a to se dešava tokom i nakon različitih obuka za zaposlene. Centar za razvoj ljudskih potencijala Pegasus neguje fleksibilan pristup kompanijama sa kojima sklapa dugoročnu saradnju. Rad na razvoju poslovne strategije kompanije, na razvoju veština njenih zaposlenih, kao i na poboljšanju interpersonalnih odnosa kroz razvoj adekvatne komunikacije i radu na stvaranju pozitivne radne atmosfere su samo neke od aktivnosti kojima posvećujemo pažnju. Svaki trening i promene do kojih u međuvremenu dolazi se prate u kontinuitetu i dalji program obuke se prilagođava svakoj novonastaloj situaciji. Ovakav način rada Centar Pegasus izdvaja od drugih konsultantskih kuća i u skladu je sa potrebama većine kompanija. Uz fleksibilnost i inovativnost našeg pristupa rada kompanije uspešno ostvaruju promene koje su imale u planu.

Na obukama koristimo

Kako organizujemo obuke