Pegasus HR konsalting

Podrška i savetovanje za organizacije koje prepoznaju vrednost svojih zaposlenih i žele da iskoriste njihov potencijal, efikasno upravljaju ljudskim resursima i povećaju svoju produktivnost.

Pegasus HR konsalting

Šta je HR konsalting ?

U prevodu sa engleskog jezika, HR (humanm resource management) na srpskom znači konsalting u oblasti upravljanja ljudskim resursima. HR kao izdovjen aspekt poslovanja malih i velikih organizacija prepoznat je još na samom početku razvoja modernog poslovanja. Menadžeri i vlasnici kompanija shvatili su jednu ključnu stvar: kvalitet posla zavisi od kvaliteta zaposlenih ljudi.

Velike kompanije uglavnom imaju svoje sektore koji se bave ljudskim resursima. Ono što je najprepoznatljivije jesu administrativno-pravni poslovi vezani za ljude, kao što su obračuni plate, godišnji odmori, sobodni dani i sl.

Međutim, kvalitetno upravljanje ljudskim rsursima predstavlja mnogo više od toga. Rukovođenje, komunikacija, prodaja, odnosi zaposlenih, ustvari svaki aspekt poslovanja uslovljen je kvalitetom zaposlenih. Praksa i velik broj istraživanja više puta su potvrdili da ljudi koji na poslu razvijaju i koriste svoje potencijale postižu bolje rezultate od onih koji nemaju ovu mogućnost. Oni to postižu kroz veštine kao što su komunikacija, rukovođenje, saradnja, motivacija, postavljanje prioriteta i druge.

Najuspešnije kompanije poput Coca Cole iz tog razloga imaju zaposlene edukatore, psihologe, HR menadžere i druge stručnjake koji se bave razvojem potencijala zaspolenih učeći ih upravo ovim veštinama, jer su porepoznali da one povećavaju produktivnost zaposlenih i uspeh kompanije.

Možete ulagati u mašine, proizvode, opremu i druge apekte posla, ali najvažnije je i dugoročno najisplativije ulagati u ljude. Mi kao HR agencija možemo biti Vaš partner u razvoju potencijala Vaših zapšoslenih.

 

Šta dobijate našim uslugama?
 

  • Efikasna poslovna komunikacija
  • Veće zadovoljstvo klijenata
  • Maksimalna kompetentnost menadžera
  • Pravi zaposleni na pravom mestu
  • Povećanje efikasnosti i produktivnosti tima zaposlenih
  • Povećanje motivacije i zadovoljstva poslom
  • Efikasno rešavanje konflikata
  • Efikasno planiranje, organizovanje i kontrola
  • Upravljanje vremenom
  • Efikasno upravljanje stresom

 

Naš način rada
 

Ulazak u novu kompaniju za naš tim predstavlja profesionalni izazov. Svaka kompanija je sama po sebi jedinstvena. Svaka delatnost, pa čak i kompanije u istim delatnostima opet imaju svoje specifičnosti i različite profile zaposlenih. Zato se razlikuju karakteristike koje su važne za njihov uspešan rad.

Upravo iz tog razloga ne verujemo u gotova rešenja sa uputstvima za upotrebu. Sve naše intervecnije od edukacija do individualnog rada sa menadžerima su „skorjena“ za potrebe Vašeg tima zaposlenih. Pre samog početka rada, vršimo dubioznu analizu kvalitativnim i kvantitativnim metodama kako bi smo dobro upoznali Vaš tim. Smatramo da samo tako možemo pružiti kvalitetnu uslugu.

Drga naša specifičnost Pegasus tima jeste kombincaija psihoterapijsok rada i HR konslatinga. Naš tim dobro poznaje grupnu dinamiku i detaljno sagleda međuljudske odnose. Zaposlenog u Vašoj organizaciji sagledamo iz najrazličitijih uglova i u skladu sa tim možemo mu biti najbolji partner u razvoju njegovih potencijala i stavljanju istih u upotrebu Vaše kompanije.

Iza naših konsultanata stoji dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti. HR konslating Pegasus Centra omogućava da brže i efikasnije razvijamo potencijal Vašeg tima zaposlenih.

Ukoliko želite da pogledate našu referentnu listu KLIKNITE OVDE