“Ako svi zajedno idemo napred, onda se uspeh pobrine sam za sebe” – Henry Ford

Šta je team building?

Team Building je skup edukativnh, interaktivnih i zabavnih aktivnosti čija je svrha stvaranje pozitivnog, pouzdanog i efikasnog tima. Svrha Team Buildinga je razvoj poželjnih karakteristika pojedinca ili tima, smanjenje nakupljenog stresa, stvaranje mogućnosti da tim osvesti svoje snage i slabosti, poboljšanje komunikacije među zaposlenima, upravljanje konfliktnim situacijama, jačanje timskog duha i samopouzdanja, preuzimanje rizika i odgovornosti, planiranje i upravljanje promenama, donošenje odluka, kao i kreativno rešavanje problema. Mi možemo pomoći Vašim članovima tima da se bolje upoznaju i razumeju i rade na prolasku najboljeg rešenja za efektivan rad.

Team building podrazumeva poboljšanje ukupnog učinka grupe, razvoj i poboljšanje komunikacije i radnih odnosa, suočavanje sa konfliktima i građenje poverenja, zajedničko donošenje odluka i rešavanje problema/prepreka na koje nailaze, a sve to kroz niz aktivnosti čija je svrha stvaranje pozitivnog, pouzdanog i efikasnog tima koji maksimalno koristi svoje potencijale.

Obično se Team bulding održava na atraktivnim lokacijama izmeštenim iz svakodnevnog poslovnog okruženja. Kroz grupnu diskusiju ili rad u malim grupama, učesnicima se uz facilitaciju voditelja pruža mogucnost da doživljeno iskustvo i njegove značajne tačke prenesu na svakodnevni posao, u kancelariju, na teren ili drugo okruženje u kome rade.

Šta dobijate team buildingom?

Naš način rada sastoji se iz:

-Upotrebe upitnika ili testova pre samih team building aktivnosti kako bi smo konkretne vežbe prilagodili učesnicima, ali i kako bismo učesnicima mogli da pružimo adekvatan feedback o njihovoj timskoj ulozi i timskom funkcionisanju, kao i njihovim snagama i aspektima koji bi mogli biti unapređeni.

-Kreativnih, nestruktuiranih, opuštajućih aktivnosti koje su namenjene timskom angažovanju i ispoljavanju timskih karakteristika, kao i ujedinjavanju tima oko zadatka i povećanju kohezivnosti grupe. Same aktivnosti mogu imati i neke specifične ciljeve koji su u samom programu nabrojani.

-Transfera iskustva iz team building aktivnosti na svakodnevne poslovne obaveze i konkretan tim. Kroz grupnu diskusiju ponašanja u nestruktuiranim aktivnostima povezuju se sa realnim timskim funkcionisanjem.

-Teorijski input koji povezuje iskustvo iz team building aktivnosti sa aktuelnim naučnim saznanjima o funkcionisanju grupa i timova.

-Davanja usmenog feedbeka na osnovu upitnika i aktivnosti na kraju samog team building seminara svakom članu tima nakon završenog team buildinga i timu u celini.