Team Building

Primetili ste da Vašem timu treba prilika da se bolje upozna, opusti, izađe iz svakodnevne radne sredine i oseti kako funkcioniše? U tom slučaju, Team Building je prava usluga za Vas!

 

Team Building

 

Šta je team building?

 

Team Building je skup edukativnh, interaktivnih i zabavnih aktivnosti čija je svrha stvaranje pozitivnog, pouzdanog i efikasnog tima. Svrha Team Buildinga je razvoj poželjnih karakteristika pojedinca ili tima, smanjenje nakupljenog stresa, stvaranje mogućnosti da tim osvesti svoje snage i slabosti, poboljšanje komunikacije među zaposlenima, upravljanje konfliktnim situacijama, jačanje timskog duha i samopouzdanja, preuzimanje rizika i odgovornosti, planiranje i upravljanje promenama, donošenje odluka, kao i kreativno rešavanje problema. Mi možemo pomoći Vašim članovima tima da se bolje upoznaju i razumeju i rade na prolasku najboljeg rešenja za efektivan rad.

 

Team building podrazumeva poboljšanje ukupnog učinka grupe, razvoj i poboljšanje komunikacije i radnih odnosa, suočavanje sa konfliktima i građenje poverenja, zajedničko donošenje odluka i rešavanje problema/prepreka na koje nailaze, a sve to kroz niz aktivnosti čija je svrha stvaranje pozitivnog, pouzdanog i efikasnog tima koji maksimalno koristi svoje potencijale.

 

Obično se Team bulding održava na atraktivnim lokacijama izmeštenim iz svakodnevnog poslovnog okruženja. Kroz grupnu diskusiju ili rad u malim grupama, učesnicima se uz facilitaciju voditelja pruža mogucnost da doživljeno iskustvo i njegove značajne tačke prenesu na svakodnevni posao, u kancelariju, na teren ili drugo okruženje u kome rade.

 

Šta dobijam team buildingom?

 

  • Osveđćivanje snaga islabosti tima
  • Umrežavanje i bolje upoznavanje članova tima
  • Povećanje timske funkcionalnosti i produktivnosti
  • Poboljšanje komunikacije i međuljudskih odnosa
  • Izgradnja poverenja između članova tima
  • Smanjenje stresa