Pružamo podršku i savetovanje za sve ljude koji žele da rade na sebi, prevaziđu svoje disfunkcije i razviju svoje potencijale.

Najčešće smatramo da su prepreke koje se nalaze ispred nas kao što su novac, politika, drugi ljudi ili okolnosti upravo ti faktori koji sprečavaju naš razvoj. To je tačno i život jeste težak, ali istina je da smo često najveći protivnik sami sebi upravo mi. Ne možemo promeniti svet i ljude oko sebe, ali možemo promeniti sebe tako da podnosimo taj svet na način koji nam neće stvarati simptome, depresiju, anksioznost, strah ili bilo koju drugu diskfunkciju.

Bitno je da čovek teži da upozna sebe, jer će samo tako i moći da prevaziđe svoje disfunkcije i postane efikasniji u borbi sa životom. Kroz konstantno usavršavanje i rad na sebi ovo je moguće. Psihološko savetovalište kao deo Centra za razvoj ljudskog potencijala, nastalo je upravo iz tog razloga, kao pomoć ljudima u bobi protiv sebe. Osim psihoterpaije i savetovanja, nudimo i druge usluge koje će Vam pomoći u toj borbi i radu na sebi.

Današnja vremena, kako u poslovnoj tako i u ličnoj sferi, sve više zahtevaju primenu mnogih psiholoških veština kao što su komunikacija, kontrola emocija, prevladavanje stresa, rešavanje konflikata i dr. Svako od nas ima manje ili više potencijala i naklonosti ka ovim veštinama, ali kao i svaka veština i one se mogu usavršavati.

Zavirite u meni ispod i pogledajte koja usluga iz sveta primenjene psihologije Vam može pomoći u radnu na sebi, ali zapamtite da ste ključna jedinica u toj jednačini i jedino rešenje iste Vi sami. 

Usluge

20221130_141233

Psihoterapija

po

Profesionalna orijentacija

20221203_125901

Otvorene obukei treninzi