Zašto psihoterapija?

Vremena u kojima danas živimo nisu ništa manje teška za čoveka od onih prethodnih, samo utiču na čoveka na drugi način. Stres na poslu, masovna komunikacija, internet i društvene mreže, manjak socializacije i kontakta sa prirodom, kao i manjak fizičkih aktivnosti postali su naša stvarnost.

Osim toga, svako od nas suočava se sa brojnim problemima lične prirode kao što su problemi na poslu, sa partnerom, u porodici, sa decom, prekomernom težinom, alkoholom ili drugim bolestima zavisnosti. Tražimo beg od stvarnosti sa kojom ne možemo da se suočimo, a često samo dublje kopamo rupu u kojoj se nalazimo.

Istina je da smo često najveći protivnik sami sebi upravo mi. Ne možemo promeniti svet i ljude oko sebe, ali možemo promeniti sebe tako da podnosimo taj svet na način koji nam neće stvarati simptome, depresiju, anksioznost, strah ili bilo koju drugu diskfunkciju.

Psihoterapija je istraživanje sebe, osvešćivanje svega onoga u nama što nas sputava i otežava nošenje sa svakodnevnicom. Otkrivamo i menjamo te delove ličnosti u one funkcionalnije koji nas neće sputavati. Otkrivamo i definišemo naš put ka boljoj verziji sebe.

Psihoterapeut je Vaš saveznik koji Vam može pomoći u toj borbi.  Psihoterapija kroz svoje brojne oblasti delovanja, opisuje, istražuje, meri i predviđa različite aspekte ljudskog mentalnog funkcionisanja.

Poznati pshioterapeut Irvin Jalom svoje klijente zvao je saputnicima – jer je smatrao da su terapeut i klijent saputnici na otkrivanju i pravljenju puta kojim klijent treba da krene.

Nađite svoj pravi put, budite hrabri da priznate sebi da imate problem, to je prvi korak i često je najteži. Na put od hiljadu milja se kreće jednim korakom. Tu smo da Vam pomognemo u pronalaženju i koračanju na putu ka bojem sebi.

Više o tome kako psihoterapija utiče na naše misli, osećanja i ponašanje možete pročitati klikom ovde.

Prva konsultacija i psihološko testiranje

U našem Centru se psihološko testiranje na početku terapije pokazalo kao vrlo plodonosno. Psihološko testiranje ili psihodijagnostika nam pomaže da dublje i detaljnije uđemo u problem, kao i Vaše psihološke karakteristike. Važno je da Vas dobro procenimo i upoznamo, kako bismo napravili najbolju strategiju za dalje usavršavanje, rad na Vašoj ličnosti i prevazilaženje identifikovanih problema. Psihodijagnostika nam pomaže da damo odgovre na pitanja kao što su: 

  • Šta treba da radim da bi mi bilo bolje? 
  • Da li treba da uzimam lekove?
  • Zbog čega se ovako osećam? 
  • Koja vrsta terapije je najbolja za mene? 
Ovakva metodologija se u našem radu pokazala kao vrlo uspešna, naročito na početku psihoterapijskog procesa, jer omogućava smernice i lakši i efikasniji prvi korak, na putu ka unapređenju svog mentalnog i psihološkog zdravlja. Testove koje koristimo su za psihodijagnostiku prilikom prve seanse su MMPI i Roršahov test ličnosti o kom možete više pročitati klikom ovde.

Mitovi i činjenice o psihoterapiji

Mitovi o psihoterapiji i savetovanju Činjenice o psihoterapiji i savetovanju
Psihoterpaija i savetovanje je za bolesne,
slabe ili nesposobne ljude. One koji imaju
vidljive simptome.
Psihoterapija i savetovanje je za hrabre ljude
koji su spremni da se na adekvatan način
suočavaju sa problemima i poteškoćama
koje život nosi. Nije sramota tražiti pomoć,
loše je negirati i potiskivati problem.
Čak iako nemate problem, uvek možete raditi
na razvoju svojih potencijala i biti bolji.
Čovek ne može da se promeni.
Čovek ne može da promeni celu svoju ličnost,
ali može da promeni dovoljan deo svoje ličnosti.
One delove sebe koji mu otežavaju svakodnevnicu.
Simptomi će proći sami od sebe.
U određenim trenutcima kada druge stvari u životu idu dobro,
moguće je da će se simptomi smanjiti.
Ali uzrok simptoma je i dalje tu, tako da se oni mogu vratiti.
Ćovek putem psihoterpaije lakše i brže uviđa uzroke simptoma
i samim tim sprečava njihovu manifestaciju.
Šta će mi psihoterapija kad mogu
da uzmem lekove i ne moram da se menjam.
Lekovi su korisni i neophodni u nekim slučajevima,
ali kao i svi lekovi, oni leče samo simptom.
Lek je odličan saveznik jer olakšava rad na sebi,
ali uzrok simptoma ostaje. Psihoterapijom lečimo koren problema.
Problem je u drugima; u državi, u mojim roditeljima,
na poslu, okolnosti su trenutno takve…. A ne u meni.
Istina je da je često problem u drugima,
ali na žalost mi ne možemo da menjamo druge.
Možemo samo da menjamo sebe tako da se lakše
i efikasnije nosimo sa teškim ljudima.

Vrste psihoterapije u Pegasus Centru

Individualna psihoterapija

Kratak opis:

Susret sa psihoterapeutom, odnosno seansa traje 50 minuta do 1h. Promena ne nastaje samo tokom seanse, več i u periodima između seansi. Individualna psihoterpaija daje najbolje rezultate kada postoji kontinuitet. Obično se održava jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje.

Može se raditi i online, ali naš savet je da ukoliko ste u mogućnosti dođete na psihoterapiju, jer ništa ne može da zameni živi kontakt, kao ni efekte istog. S druge strane, postoji mogućnost online psihoterapije, za ljude koji su u inostranstvu, ili iz drugog razloga nisu u mogućnosti da dođu.

Postoje različiti psihoterapijski modaliteti, odnosno škole i pravci, ispred kojih rade naši terapeuti, ali je prvenstveno bitno da sa terapeutom ostvarite dobar psihoterapijski odnos. O našim terapeutima, kao i njihovim psihoterapijskim modalitetima, obrazovanju i drugim specifičnostima možete pročitati klikom ovde.

Grupna psihoterpaija

Kratak opis:

Specifičan oblik psihoterpaije koji podrazumeva sastanak više ljudi sa sličnim problemima i terpaeutom.

Grupa se održava jednom nedeljno, uvek u isto vreme u trajanu od 90 minuta (trenutno aktivne grupe su utorkom i petkom od 18:00) Grupna psihoterpaija nije pogodna za sve oblike disfunkcija, ali je veoma uspešna u pokretanju određenih stanja kao što su depresija, anksioznost, manjak samopouzdanja i motivacije.

Pre ulaska u grupu potrebno je da klijent poseti nekoliko individualnih seansi kako bi terapeut procenio da li je klijent u tom trenutku pogodan za grupu kao i koja grupa je za njega najpogodnija.

Za više informacija o grupnoj analitičkoj psihoterapiji kliknite ovde.