Emocionalna inteligencija

“Imamo dva mozga. Jedan koji misli i jedan koji oseća.

Onaj ko uspe da ih uskladi, vladaće sobom i svetom oko sebe.”
 
emocionalna inteligencija

Rad sa različitim ljudima, nestabilnost tržišta, odgovornost, pritisak, uspesi, neuspesi i rizici činioci su dimanike poslovnog života i u nama bude različite, prijatne i neprijatne reakcije – emocije. Ukoliko emocije koristimo na pravi način, a ne suzbijamo ih, ukoliko ih kontrolišemo, a ne dozvoljavamo da nas preovladaju, omogućavamo sebi, kako lični razvoj, tako i stvaranje i razvoj profesionalnih veza. Osobe sa visokom emocionalnom inteligencijom sklonije su za preuzimanje inicijative, optimističnije su u poslu, bolje komuniciraju, bolje izlaze na kraj sa konflikitima i lakše se nose sa stresom. Pravilno upravljanje emocijama dovodi do složnijih timova, u kojima vladaju poverenje, motivisanost i pozitivna atmosfera, a samim tim i do donošenja boljih odluka kao i veće poslovne produktivnosti.
 
Sadržaj obuke
 
Uvod u emocije

 

 • Šta su uopšte emocije
 • Značaj emocija u organizacionom kontekstu
 • Emocionalna inteligencija – šta je i kako je razvijati
 • Kako da kroz prepoznavanje svojih emocija steknemo kontrolu i budemo profesionalni
 • Funkcionalne, samounapređujuće emocije
 • Disfunkcionalne, samoosujećujuće emocije

 
Emocije i komunikacija

 

 • Kako prepoznati svoje i tuđe emocije
 • Razumevanje emocija sagovornika
 • Moć empatije
 • Osvešćivanje sopstvenih emocija koje manifestujemo u komunikaciji i kako one utiču na kvalitet iste

 
Tehnike za efikasno upravljanje emocijama

 

 • ABC model – tehnika za efikasno upravljanje emocijama
 • Pozitivne afirmacije – šta su i kako utiču na emocije
 • Pozitivan samogovor u 4 koraka
 • Reflektovanje i podrška

 
Očekivani efekti nakon obuke

 

 • Povećanje emocionalne inteligencije učesnika treninga
 • Efikasno upravljanje emocijama u poslu od strane učesnika treninga
 • Manji stepen ispoljavanja destruktivnih emocija u poslu
 • Veći stepen ispoljavanja funkcionalnih emocija u poslu