Nije upitno da li će problemi nailaziti, bitno je kako ćemo ih rešavati.
Konstruktivno rešavanje konflikata je pravo rešenje.

Činjenica koju uspešni lideri kompanija nikada ne zanemare u svojoj praksi pre svega jeste koliko se nivo konflikata smanjuje među osobljem  kada  se određena poslovna pitanja razmotre iz perspektive druge osobe koja nudi svoje mišljenje.

Možda i ne možemo da biramo sa kime ćemo raditi, ali ono što možemo jeste da naučimo kako ćemo raditi sa onima sa kojima smo svakodnevno u kontaktu. Treninzi na teme razrade konflikata su namenjeni svima koji se svakodnevno susreću i rade sa ljudima koji su ponekad ljuti i frustrirani, prezahtevni, izmanipulisani i zabrinuti i sa kojima se ponekad uđe u konfliktnu situaciju. Naučite kako da rezrešite na efikasan način konflikt i kako da unapredite odnose sa ljudima i savladate veštine komunikacije.

Edukacija na ovu temu omogućava Vašim zaposlenima konstruktivno rešavanje konflikata kroz sledeće elemente:

Kako prepoznati i razrešiti konflikte

Uobičajeno je da smo ponekad u konfliktu, a isto tako da ponekad i ne prepoznajemo da smo u konfliktu. Uviđanje problematičnih relacija za svoje saradnike i njihovo pravovremeno otklanjanje doprinosi lojalnosti i zadovoljstvu svakog člana tima. Učestvovanjem na ovom seminaru možete naučiti da prepoznate različite faze konflikata, da uočite mogućnosti delovanja i savladate konkretne alate za delovanje u svakoj od faza. Ovim treningom imate priliku da savladate širok spektar veština za razrešavanje konflikata.

Kako raditi sa teškim ljudima koji su važan deo tima

Ključni ljudi su često oslonac cele organizacije. Kada je teško uskladiti potrebe ključnih ljudi i ljudi koji su zaduženi za obavljanje određenog posla potrebno je raditi na balansu želja i potreba što može biti dug i zahtevan proces. Kako da što efikasnije razrešite konflikt, prepoznate brojne alternative za reagovanje u potencijalno konfliktnoj situaciji i unapredite svoje odnose sa ljudima i odnose svojih ljudi možete saznati na ovom seminaru.

Kako izaći na kraj sa teškim klijentima

Klijent treba da bude zadovoljan, a njegovo zadovoljstvo predstavlja ključ dugoročne saradnje. Na ovom seminaru možete da naučite:

Sadržaj obuke

Uvod u konflikte

Asertivna komunikacija i konflikti

Stilovi ponašanja u konfliktnim situacijama

Medijacija

Očekivani efekti nakon obuke