Konstruktivno rešavanje konflikata

Nije upitno da li će problemi nailaziti, bitno je kako ćemo ih rešavati.

Konstruktivno rešavanje konflikata je pravo rešenje.

 

Činjenica koju uspešni lideri kompanija nikada ne zanemare u svojoj praksi pre svega jeste koliko se nivo konflikata smanjuje među osobljem  kada  se određena poslovna pitanja razmotre iz perspektive druge osobe koja nudi svoje mišljenje.

 

Možda i ne možemo da biramo sa kime ćemo raditi, ali ono što možemo jeste da naučimo kako ćemo raditi sa onima sa kojima smo svakodnevno u kontaktu. Treninzi na teme razrade konflikata su namenjeni svima koji se svakodnevno susreću i rade sa ljudima koji su ponekad ljuti i frustrirani, prezahtevni, izmanipulisani i zabrinuti i sa kojima se ponekad uđe u konfliktnu situaciju. Naučite kako da rezrešite na efikasan način konflikt i kako da unapredite odnose sa ljudima i savladate veštine komunikacije.

 

Edukacija na ovu temu omogućava Vašim zaposlenima konstruktivno rešavanje konflikata kroz sledeće elemente:

 

Kako prepoznati i razrešiti konflikte
 
Uobičajeno je da smo ponekad u konfliktu, a isto tako da ponekad i ne prepoznajemo da smo u konfliktu. Uviđanje problematičnih relacija za svoje saradnike i njihovo pravovremeno otklanjanje doprinosi lojalnosti i zadovoljstvu svakog člana tima. Učestvovanjem na ovom seminaru možete naučiti da prepoznate različite faze konflikata, da uočite mogućnosti delovanja i savladate konkretne alate za delovanje u svakoj od faza. Ovim treningom imate priliku da savladate širok spektar veština za razrešavanje konflikata.

 

Kako raditi sa teškim ljudima koji su važan deo tima

 

Ključni ljudi su često oslonac cele organizacije. Kada je teško uskladiti potrebe ključnih ljudi i ljudi koji su zaduženi za obavljanje određenog posla potrebno je raditi na balansu želja i potreba što može biti dug i zahtevan proces. Kako da što efikasnije razrešite konflikt, prepoznate brojne alternative za reagovanje u potencijalno konfliktnoj situaciji i unapredite svoje odnose sa ljudima i odnose svojih ljudi možete saznati na ovom seminaru.

 

Kako izaći na kraj sa teškim klijentima

 

Klijent treba da bude zadovoljan, a njegovo zadovoljstvo predstavlja ključ dugoročne saradnje. Na ovom seminaru možete da naučite:

 

 • Kako da prepoznate namere klijenata i zaobiđete potencijalne teškoće u sklapanju saradnje.
 • Različite stilove ponašanja i uvežbate praktične veštine prevazilaženja rada sa teškim ljudima i konfliktnim situacijama
 • Kako od nezadovoljnog klijenta stvoriti saveznika u poslu i kako prevazići prepreke koje se javljaju u radu sa teškim klijentima

 
Sadržaj obuke

 

Uvod u konflikte
 

 • Šta su konflikti i kada su dobri a kada loši po nas i organizaciju
 • Vrste konflikata
 • Nivoi konflikata
 • Uzroci konflikata (funkcionalni v.s. disfunkcionalni)

 

Asertivna komunikacija i konflikti
 

 • Prevencija konflikata
 • Kako se ponašati u konfliktima a pri tome ispoštovati i svoja prava i prava druge strane
 • Kako prepoznati “skrivene konflikte” i kako sa njima

 

Stilovi ponašanja u konfliktnim situacijama
 

 • Prepoznavanje sopstvenog stila: snaga i slabosti istog
 • Kako prepoznati stilove kod drugih i kako im se pilagoditi

 

Medijacija
 

 • Usvajanje tehnike medijacije, koja je jedan od najefikasnijih alata prilikom pružanja pomoći članovima tima u konfliktnim situacijama koje ne mogu sami da razreše

 

 • Role play – primena stečenih znanja i veština kroz role-play situacije sa njihovim primerima konflikata

 

 

Očekivani efekti nakon obuke
 

 • Prepznavanje i pravovremeno reagovanje u konfliktim situacijama
 • Otvaranje potisnutih konflikata i smanjenje destruktivnih eskalirajućih konflikata
 • Usvajanje tehnika konstruktivnog razrešavanja konflikata
 • Unapređenje veština komunikacije članova tima
 • Smanjen nivo stresa članova tima
 • Veći nivo zadovoljstva u organizaciji