“Kreativnost je igra u kojoj se inteligencija zabavlja, a duša raste”

Zašto biti kreativan?

Naučno je dokazano da je čovek najproduktivniji kada se zabavlja i kada se oseća da radi nešto vredno i korisno. Dakle, ako čovek radi nešto na kreativan način, ili učini bilo koji proces kreativnim, on će povećati svoju produktivnost, motivaciju i zadovoljstvo. Osim toga, neće biti opterećen samo ostvarenjem cilja. Naučiće kako da uživa u procesu i time smanji rizik od sagorevanja. Popularno mišljenje je da se neki ljudi rađaju kretivni, dok drugi to jednostavno nisu i ne mogu da postanu. Istina je da se neki ljudi rađaju sa takvim potencijalima, da je veća verovatnoća da će oni razviti kreativnost. Međutim, kreativnost je složena psihološka veština, sposobnost i kategorija. Kao takva, može se uvežbavati i unapređivati. Kroz ovu obuku, kao i vežbe i alate koje smo pripremili, pomoći ćemo Vam da oslobodite svoj kreativni potencijal.

Kreativnost u poslu

Biti kreativan u poslu danas je, kada su u pitanju određeni poslovi, teško, dok je u nekim poslovima to dosta lakše. Međutim, u svakom poslu, može se naći određeni deo posla u kome možemo biti kreativni. Zbog čega je dobro biti kreativan u poslu? U proseku, 8 sati radnog vremena svakoga dana provedemo na poslu. Ukupno je to čak 1/3 našeg života. Na poslu smo pre svega da bismo zadovoljili svoje egzistencijalne potrebe i sigurnost. Zato što radeći provedemo velik deo svog života, na poslu težimo da zadovoljimo i druge potrebe kao što su socijalne potrebe, potrebe za pripadanjem, potrebe za priznanjem i potrebe za samoaktualizacijom i razvojem svog potencijala.  Zaposleni koji je u mogućnosti da kroz svoj posao razvija svoj potencijal, oseća se ispunjeno i motivisano, a kada je takav, daje najbolji rezultat u poslu. Upravo iz tog razloga, osmislili smo trening koji omogućava zaposlenima da nauče kako da radeći razvijaju svoj kreativni potencijal. 

Sadržaj obuke

Uvod u kreativnost

Uvid u trenutne kapacitete učesnika treninga za kreativnost

Vežbe za podsticanje kreativnosti

Tehnike za podsticanje kreativnosti

Očekivani efekti nakon obuke