Obuka za profesionalnu selekciju radnika

“Ne postoje dobri i loši radnici. Postoje samo oni koji su dobri za određene poslove u određenom trenutku.”
 
selekcija radnika

Izabrati dobrog radnika danas nije lako. Negativna selekcija, ili loša procena i odabir radnika, skupi su i bolni za svaku organizaciju, kao i tim. Obuka je namenjena zaposlenima u ljudskim resursima, vlasnicima firmi, direktorima, menadžerima kao i svima koji su u prilici da se bave selekcijom radnika. Obuka obezbeđuje praktične HR alate, znanja i tehnike potrebne za svakoga ko želi da se bavi profesionalnom selekcijom.
 
Sadržaj obuke
 
Planiranje ljudskih resursa

 

 • Cilj planiranja
 • Proces HR planiranja

 
Profesionalna selekcija radnika

 

 • Analiza radnog mesta
 • Šta predstavlja analiza radnog mesta?
 • Opis i spisak informacija šta i kako radnik treba da radi
 • Opis i spisak informacija u kakvim uslovima radnik treba da radi
 • Određivanje osobina, sposobnosti i veština koje kandidat treba da ima da bi uspešno obavljano poslove na ovom radnom mestu
 • Određivanje radnog iskustva i drugih kompetencija

 
Regrutacija (predselekcija)

 

 • Sastavljanje oglasa u skladu sa zadatim kriterijumima
 • Vođenje evidencije pristiglih prijava
 • Pozivanje kandidata na razgovor

 
Intervju

 

 • Procena kandidatovih veština, znanja, komunikacije i psihološkog profila ličnosti
 • Procena neverbalnog ponašanja kandidata
 • Šta neverbalna komunikacija govori o kandidatu
 • Kako “čitati između redova
 • Koji neverbalni znaci otkrivaju određene osobine kandidata i kako ih čitati
 • Vrste pitanja u selekciji

 
Upotreba testova i upitnika
 
Grupni zadatak

 

 • Kroz različite grupne aktivnosti/zadatke omogućava procenu onih karakteristika koje su bitne za datu poziciju
 • Procena kandidatovih znanja i veština u grupnoj interkaciji
 • Analiza karakteristika koje se “ne vide” u situaciji 1 na 1

 
Uzorak posla (simulacija rada)

 

 • Procena znanja, veština i sposobnosti za određene radne procese koje zahteva otvoreno radno mesto
 • Provera snalažljivosti kandidata u konkretnoj radnoj situaciji koja simulira svakodnevno poslovno delanje na ovom radnom mestu