original-logo-favicon Vrste obuka

Otvorene obuke i treninzi

Obuke i treninzi koji su organizovani u našem Centru i na koje se može prijaviti svako ko želi da stekne određena znanja, veštine ili razvije svoje potencijale u određenoj oblasti. Ovde možete pogledati naš kalendar obuka – koji su planirani datumi obuka i teme obuka za celu godinu.

Obuke i treninzi za kompanije

Obuke i treninzi koje se kreiraju na osnovu potreba i sprovode u određenoj kompaniji ili in house obuke, sa ciljem unapređenja organizacione efikasnosti kroz razvoj određenih znanja, veština i potencijala zaposlenih. Ovde možete videti popularne teme obuka koje imamo u ponudi za komapanije.