Proaktivnost i samopouzdanje

“Ne želim da budem posledica svojih okolnosti. Želim da budem posledica svojih odluka.”
 
proaktivnostU proseku, 8 sati radnog vremena svakoga dana provedemo na poslu. Ukupno je to čak 1/3 našeg života. Na poslu smo pre svega da bismo zadovoljili svoje egzistencijalne potrebe i sigurnost. Zato što radeći provedemo velik deo svog života, na poslu težimo da zadovoljimo i druge potrebe kao što su socijalne potrebe, potrebe za pripadanjem, potrebe za priznanjem i potrebe za samoaktualizacijom i razvojem svog potencijala.  Zaposleni koji je u mogućnosti da kroz svoj posao razvija svoj potencijal, oseća se ispunjeno i motivisano, a kada je takav, daje najbolji rezultat u poslu. Upravo iz tog razloga, osmislili smo trening koji omogućava zaposlenima da nauče kako da radeći razvijaju svoj potencijal. Ovaj trening sadrži znanja, tehnike i alate uz pomoć kojih se razvija proaktivnost, samomotivacija i kreativnost u poslu. Trening sadrži interaktivne vežbe kroz koje se proaktivnost, inicijativa i samopouzdanje razvijaju kao veštine i sposobnosti.
 
Proaktivnost i inicijativa
 
Biti proaktivan znači samostalno raditi stvari koje unapređuju određeni proces, bilo na ličnom ili poslovnom planu, bez nečije naredbe ili direktnog očekivanja da se to uradi. Proaktivnost je snažno povezana sa produktivnošću i ličnim osećajem satisfakcije. Proaktivnost je dobra za pojedinca zato što mu pomaže da se oseća dobro i na putu ka ostvarenju ciljeva, kao i da u većoj meri ostvaruje ciljeve. Proaktivnost je orijantisana na budućnost, na promene i za nju je potrebna hrabrost i samopouzdanje. 
 
Samopoudzanje
 
Koliko puta i koliko često ste sigurni u nešto, a da kada to treba da iznesete – ili se povlačite, ili drugima delujete nesigurno u sebe. To nije nužno problem Vaše ličnosti, niti vaših sposobnosti. Samopouzdanje je složena kategorija na koju utiče više faktora. Ono jeste povezano sa Vašim osobinama ličnosti i sposobnostima, ali ne uzročno-posledično. Na jačanju samopouzdanju treba raditi i izvan domena poznavanja materije ili delova procesa u kojem je ono potrebno, upravo zato što je samopouzdanje složena psihološka kategorija. 
 
Sadržaj obuke
 
Uvod u proaktivnost

 

 • Šta je proaktivnost i inicijativa
 • Faktori koji utiču na proaktivnost i inicijativu
 • Prepoznavnje šanse v.s. započinjanje aktivnosti

 
Uvid u trenutne kapacitete učesnika treninga za proaktivnost

 

 • Identifikacija snaga i slabosti
 • Izrada strategije povećanja proaktivnosti i inicijative za svakog učesnika treninga pojedinačno

 

Vežbe za podsticanje proaktivnosti i inicijative
 
Tehnike za podsticanje proaktivnosti i inicijative

 

 • Uvežbavanje tehnika na ličim primerima učesnika obuke

 

Samopouzdanje

 

 • Šta me sprečava da budem siguran u sebe
 •   Identifikacija ličnih blokada
 •   Veza između samopouzdanja i uspeha
 •   Šta sve utiče na samopouzdanje
 •   Strategije i tehnike jačanja samopouzdanja

 

 

Očekivani efekti nakon obuke

 

 • Povećanje proaktivnosti i inicijative u poslu učesnika treninga
 • Povećanje produktivnosti i radne efikasnosti učesnika treninga
 • Povećanje motivacije i zadovoljstva poslom učesnika treninga