“Kada se potencijal sretne sa pravim mogućnostima i uslovima za rast i razvoj – nastaje talenat koji se realizuje kao uspeh.”

Opredeliti se za adekvatnu struku ili studije danas je znatno teže nego ranije. Zato je saveovanje u ovoj oblasti sve više potrebno kako bi ljudi našli svoj pravi put. Osim toga u poslu se ova tehnika pokazala kao koristan HR alat. Procena kompetencija zaposlenih pruža mogućnost izrade njihovog plana razvoja koji kompaniji donosi bolje, motivisanije i produktivnije radnike, a zapolenom veće zadovoljstvo. Kroz usmeravanje ljudi ka poslovima i pozicijama koji odgovaraju njihovim kompetencijama, pomažemo im da kroz svoju profesionalnu ulogu maksimalno razviju svoj potecijal.

KOME JE NAMENJENA OVA OBUKA

 • Ova obuka namenjena je isključivo psiholozima, s obzirom da se radi primena više testova koje po zakonu smeju i adekvatno mogu da koriste samo psiholozi.

PROGRAM OBUKE

 • Zbog čega je korisna i kada se koristi profesionalna orijentacija i upravljanje karijerom
 • Priprema i šta je sve potrebno uraditi pre samog procesa
 • Radna mesta i kompetencije koje se traže za uspešno obavljanje poslova na njima
 • Šta je potrebno proceniti kod ispitanika:
 • Procena interesovanja
 • Procena sposobnosti
 • Procena ličnosti
 • Procena motivacije i radnog stila
 • Procena timske uloge
 • Tehnike procene – intervju, testovi, upitnici i druge metode procene
 • Uvežbavanje svake tehnike sa pravim ispitanicima u toku same obuke
 • Integracija dobijenih rezultata
 • Izrada individualnog plana razvoja ispitanika
 • Prezentacija izveštaja i usmeravanje pri odabiru karijere

 

PRIJAVA ZA OBUKU

Pozovite nas na 0603361580 ili pošaljite mail na kontakt@pegasus-centar.rs

edukacije-brojac-scaled
0

Zadovoljnih polaznika ove obuke

recruitment-icon-scaled
0

Odrađenih profesionalnih orijentacija za naše klijente