“Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaž mi i možda ću zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti.”

trening za trenere

Trening za trenere – kako kreirati i održavati obuke, seminare i radionice

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo našu novu edukaciju u ponudi – trening za trenere. Ova edukacija pomoći će svakome ko želi da edukuje ljude u određenoj oblasti, kao i da prepozna potrebe za edukacijom u timovima, organizacijama, svojoj delatnosti ili društvu generalno. Imati znanje i potencijal je važno, ali preneti ga na druge kroz edukaciju predstavlja potpuno novu dimenziju koja zahteva i druge veštine, tehnike i alate. Obzirom da se profesionalno bavimo edukacijom i posedujemo dugogodišnje iskustvo u HR konslatingu, spremni smo da podelimo našu metodologiju sa Vama, koja se u praksi pokazala vrlo uspešnom. Obzirom da se bavimo grupnom psihoterapijom, spremni smo da sa Vama podelimo znanja i iskustva o grupnoj dinamici i efikasnom praćenju grupnih procesa. Trening za trenere pomoći će Vam da smanjite strah od javnog nastupa

Kroz naš trening za trenere, unapredićete svoje prezentacione veštine, usvojićete niz tehnika i alata potrebnih za samostalno kreiranje i sprovođenje obuka, seminara i radionica iz Vaše stručne oblasti i čuti mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse u vođenju edukacija.

Kome je namenjen trening za trenere

Trening za trenere namenjen je menadžerima, konsultantima, psiholozima, pedagozima, pravnicima, lekarima, inženjerima, aktivistima nvo,  kao i svim pojedincima koji žele da naprave kvalitetnu pripremu i steknu znanja, veštine, tehnike  i alate potrebne za kreiranje i održavanje treninga, seminara, različitih obuka, radionica, ili predavanja.

Sadržaj treninga

Procena potrebe za treningom

Dizajn treninga

Priprema treninga

Realizacija treninga

Evaluacija treninga

Simulacija treninga