Trening za trenere

“Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaž mi i možda ću zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti.”
 
trening za trenere

 
Trening za trenere – kako kreirati i održavati obuke, seminare i radionice
 
Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo našu novu edukaciju u ponudi – trening za trenere. Ova edukacija pomoći će svakome ko želi da edukuje ljude u određenoj oblasti, kao i da prepozna potrebe za edukacijom u timovima, organizacijama, svojoj delatnosti ili društvu generalno. Imati znanje i potencijal je važno, ali preneti ga na druge kroz edukaciju predstavlja potpuno novu dimenziju koja zahteva i druge veštine, tehnike i alate. Obzirom da se profesionalno bavimo edukacijom i posedujemo dugogodišnje iskustvo u HR konslatingu, spremni smo da podelimo našu metodologiju sa Vama, koja se u praksi pokazala vrlo uspešnom. Obzirom da se bavimo grupnom psihoterapijom, spremni smo da sa Vama podelimo znanja i iskustva o grupnoj dinamici i efikasnom praćenju grupnih procesa. Trening za trenere pomoći će Vam da smanjite strah od javnog nastupa
 
Kroz naš trening za trenere, unapredićete svoje prezentacione veštine, usvojićete niz tehnika i alata potrebnih za samostalno kreiranje i sprovođenje obuka, seminara i radionica iz Vaše stručne oblasti i čuti mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse u vođenju edukacija. 
 
Kome je namenjen trening za trenere
 
Trening za trenere namenjen je menadžerima, konsultantima, psiholozima, pedagozima, pravnicima, lekarima, inženjerima, aktivistima nvo,  kao i svim pojedincima koji žele da naprave kvalitetnu pripremu i steknu znanja, veštine, tehnike  i alate potrebne za kreiranje i održavanje treninga, seminara, različitih obuka, radionica, ili predavanja.
 
Sadržaj treninga
 
Procena potrebe za treningom

 

 • Pismena anonimna anketa sa učesnicima treninga
 • Usmeni razgovori sa učesnicima treninga

               

Dizajn treninga

 

 • Izvori za kreiranje sadržaja treninga – stručna literatura, internet, iskustvo.
 • Teorijski deo treninga
 • Kako prilagoditi trening ciljnoj grupi
 • Kako odrasli uče
 • Vežbe i praktični deo treninga

 

Priprema treninga

 

 • Kreiranje sadržaja i satnice treninga
 • Kreiranje prezentacije
 • Priprema propratnog materijala
 • Priprema rekvizita i materijala za vežbe

 

Realizacija treninga

 

 • Otvaranje treninga
 • Upravljenje vremenom/satnicom treninga
 • Javni nastup i rad na otklanjanju blokada
 • Prezentacione veštine i rad na jačanju potencijala
 • Verbalna i neverbalna komunikacija trenera
 • Tumečenje neverbalne komunikacije učesnika treninga

 

Evaluacija treninga

 

 • Pismena anketa
 • Usmena anketa

 

Simulacija treninga

 

 • Učesnici treninga samostalno drže prezentaciju
 • Davanje povratne informacije i profesionalnog mišljenja o potencijalu učesnika kao i saveta za dalji razvoj potencijala