“Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i možda ću zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti.”

Trening za trenere – kako kreirati i održavati obuke, seminare i radionice

Sve veći broj kompanija na tržištu ulaže u razvoj zaposlenih, kroz razne vrste edukacija, treninga i seminara. Imati znanje i potencijal je važno, ali preneti ga na druge kroz edukaciju predstavlja potpuno novu dimenziju koja zahteva i druge veštine, tehnike i alate. Obzirom da se profesionalno bavimo edukacijom i posedujemo dugogodišnje iskustvo u HR konsaltingu, spremni smo da podelimo našu metodologiju sa Vama, koja se u praksi pokazala vrlo uspešnom. Naš trening za trenere pomoći će svakome ko želi da edukuje ljude u određenoj oblasti, kao i da prepozna potrebe za edukacijom u timovima, organizacijama, svojoj delatnosti ili društvu generalno.

Kroz naš trening za trenere, unapredićete svoje prezentacione veštine, usvojićete niz tehnika i alata potrebnih za samostalno kreiranje i sprovođenje obuka, seminara i radionica iz Vaše stručne oblasti. Imaćete priliku da čujete mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse u vođenju edukacija od strane naših edukatora.

Kome je namenjen trening za trenere?

Trening za trenere namenjen je menadžerima, konsultantima, psiholozima, pedagozima, pravnicima, lekarima, inženjerima, aktivistima nvo,  kao i svim pojedincima koji žele da naprave kvalitetnu pripremu i steknu znanja, veštine, tehnike i alate potrebne za samostalno kreiranje i održavanje treninga, seminara, različitih obuka, radionica ili predavanja.

Sadržaj treninga za trenere

Pre obuke

Priprema obuke

Realizacija obuke - metode i tehnike obučavanja

Evaluacija obuke - šta nakon održane obuke

Simulacija održavanja obuke

Organizacija treninga za trenere

Trening za trenere biće održan u Novom Sadu u prostorijama Pegasus Centra za razvoj ljudskih potencijala.

Edukatori

Filip Tasić (Msc psiholog, HR konsultant, Psihoterapeut/grupni analitičar)

Vanja Milovac (Dipl. psiholog, HR konsultant)

Edukatori poseduju dugogodišnje iskustvo u sprovođenju treninga u okviru kompanija za koje smo radili HR konsalting. (lista referenci)

Cena treninga za trenere i popusti

Cena za učešće na treningu za trenere iznosi 30.000 din. po osobi.

20% popusta za studente.

10% popusta za rane prijave do 24.06.

10% popusta za grupe od dvoje ili više ljudi.

* Sve popuste možete zajedno koristiti ukoliko ispunjavate potrebne uslove za iste. 

Prijava za učešće na treningu za trenere

white-people-png-svg-royalty-free-white-person-png-1000_758
0

Zadovoljnih polaznika ove obuke

edukacije-brojac-scaled
0

Uspešno održanih treninga od strane naših edukatora