Efikasna poslovna komunikacija podrazumeva mnogo više od same razmene informacija. Komunikacija koja se smatra uspešnom je ona koja neguje razumevanje, jača interpersonalne odnose, poboljšava timski rad i izgrađuje poverenje među ljudima. Razvoj veština komunikacije kako kod nadređenih, tako i kod ostalih zaposlenih, doprinosi unapređenju organizacionog funkcionisanja u svim oblastima i na svim nivoima.

Efikasna komunikacija je od suštinskog značaja za svaki odnos, pogotovo poslovni. Uspeh u prodaji i servisu pre svega zavisi od veština komunikacije. Menadžeri moraju biti visoko kompetentni kada je reč o komunikaciji. Timovi, koji su ključni element svake organizacije, formiraju se upravo kroz komunikaciju, a njihova efikasnost u poslu neposredno zavisi od veština komunikacije. Iz svega ovoga je jasno da bez efikasne komunikacije nije moguće ostvariti uspeh ni na jednom polju života, samim tim ni u poslovanju.

Uspešna komunikacija zahteva napor, zalaganje i učenje. Upravo to ovaj seminar nudi različitim strukturnim nivoima kompanije.  Učenje, vežbanje i otkrivanje tajni uspešne komunikacije prilagođeno je različitim obrazovnim profilima i zanimanjima. Takođe se naglasak stavlja na komunikaciju u horizantalnoj i vertikalnoj hijerarhijskoj ravni, tačnije između zaposlenih na istom nivou, kao i zaposlenih sa svojim nadređenima.

Osnovni elementi efikasne poslovne komunikacije

U današnjem poslovnom svetu gotovo je nemoguće ostvariti uspeh bez efikasne komunikacije. Efikasnost timova, kompetentnost menadžera, uspeh u prodaji i drugi elementi Vaše organizacije, direktno su uslovljeni osnovnim komunikacijskim veštinama koje ovaj trening pruža.

Komunikacija je ključ uspeha

U poslovnim kontaktima veština komuniciranja obezbeđuje prednost nad konkurencijom i osigurava mesto na tržištu. Kako da svoje veštine podignete na nivo koji će Vam omogućiti da lako predstavite Vaše ciljeve, argumentujete Vaše potrebe i dođete do željenog uspeha? Ovaj trening predstavlja pravi izbor za Vas ukoliko želite da unapredite komunikacijske veštine Vas i Vaših zaposlenih i podignete ih na viši nivo, što direktno vodi do pozitivnih rezultata za Vas i Vašu organizaciju.

Komunikacija je ogledalo kompanije

Način na koji Vaši zaposleni komuniciraju međusobno, kao  i način na koji se ophode prema klijentima, predstavlja sliku Vaše organizacije. Edukativni trening iz efikasne eksterne komunikacije Vam pruža mogućnost za razvoj znanja i veština neophodnih za komunikaciju sa postojećim i budućim saradnicima na način koji može doprineti Vašem poslovanju i imidžu organizacije.

Sadržaj obuke

Osnove komunikacije

Stilovi komunikacije

Neverbalna komunikacija

Emocije u komunikaciji

Tehnike aktivnog slušanja

Povratna informacija

Očekivani efekti nakon obuke