Veštine komunikacije

 

Efikasna poslovna komunikacija podrazumeva mnogo više od same razmene informacija. Komunikacija koja se smatra uspešnom je ona koja neguje razumevanje, jača interpersonalne odnose, poboljšava timski rad i izgrađuje poverenje među ljudima. Razvoj veština komunikacije kako kod nadređenih, tako i kod ostalih zaposlenih, doprinosi unapređenju organizacionog funkcionisanja u svim oblastima i na svim nivoima.  

 

Veštine komunikacijeEfikasna komunikacija je od suštinskog značaja za svaki odnos, pogotovo poslovni. Uspeh u prodaji i servisu pre svega zavisi od veština komunikacije. Menadžeri moraju biti visoko kompetentni kada je reč o komunikaciji. Timovi, koji su ključni element svake organizacije, formiraju se upravo kroz komunikaciju, a njihova efikasnost u poslu neposredno zavisi od veština komunikacije. Iz svega ovoga je jasno da bez efikasne komunikacije nije moguće ostvariti uspeh ni na jednom polju života, samim tim ni u poslovanju.
 
Uspešna komunikacija zahteva napor, zalaganje i učenje. Upravo to ovaj seminar nudi različitim strukturnim nivoima kompanije.  Učenje, vežbanje i otkrivanje tajni uspešne komunikacije prilagođeno je različitim obrazovnim profilima i zanimanjima. Takođe se naglasak stavlja na komunikaciju u horizantalnoj i vertikalnoj hijerarhijskoj ravni, tačnije između zaposlenih na istom nivou, kao i zaposlenih sa svojim nadređenima.

 

Osnovni elementi efikasne poslovne komunikacije

U današnjem poslovnom svetu gotovo je nemoguće ostvariti uspeh bez efikasne komunikacije. Efikasnost timova, kompetentnost menadžera, uspeh u prodaji i drugi elementi Vaše organizacije, direktno su uslovljeni osnovnim komunikacijskim veštinama koje ovaj trening pruža.

 

Savladajte veštine koje Vam omogućavaju da:

 

 • Uspostavite kvalitetan dijalog sa svojim saradnicima i time utičete na radnu atmosferu
 • Razumete neverbalne poruke
 • Naučite da aktivno slušate
 • Postavljate pitanja koja će Vas dovesti do odgovora i proizvesti očekivani efekat.

 

Komunikacija je ključ uspeha

U poslovnim kontaktima veština komuniciranja obezbeđuje prednost nad konkurencijom i osigurava mesto na tržištu. Kako da svoje veštine podignete na nivo koji će Vam omogućiti da lako predstavite Vaše ciljeve, argumentujete Vaše potrebe i dođete do željenog uspeha? Ovaj trening predstavlja pravi izbor za Vas ukoliko želite da unapredite komunikacijske veštine Vas i Vaših zaposlenih i podignete ih na viši nivo, što direktno vodi do pozitivnih rezultata za Vas i Vašu organizaciju.

 

Komunikacija je ogledalo kompanije

Način na koji Vaši zaposleni komuniciraju međusobno, kao  i način na koji se ophode prema klijentima, predstavlja sliku Vaše organizacije. Edukativni trening iz efikasne eksterne komunikacije Vam pruža mogućnost za razvoj znanja i veština neophodnih za komunikaciju sa postojećim i budućim saradnicima na način koji može doprineti Vašem poslovanju i imidžu organizacije.

 

Sadržaj obuke

 

Osnove komunikacije

 

 • Karakteristike poslovne komunikacije
 • Faktori koji utiču na kvalitet poslovne komunikacije
 • Proces poslovne komunikacije
 • Kako da poruka bude primljena tako da se sa njome ostvari cilj pošiljaoca
 • Kanali komunikacije

 

Stilovi komunikacije

 

 • Asertivnost
 • Različiti stilovi komunikacije
 • Kako da se ponašamo u razgovoru sa različitim psihološkim profilima sagovrnika
 • Šta je “dobra” komunikacija
 • Kako da se razumemo sa ljudima koji imaju drugačiji stil komunikacije od našeg

 

Neverbalna komunikacija

 

 • Šta neverbalni znaci govore o sagovorniku
 • Kako nam neverbalni signali pomažu u komunikaciji

 

Emocije u komunikaciji

 

 • Kada emocije blokiraju efikasnu komunikaciju
 • Kako da emocije “rade za nas”

 

Tehnike aktivnog slušanja

 

 • Zašto je važno slušanje u komunikaciji
 • Zašto je važno postavljanje pitanja u komunikaciji
 • Kako da povećamo sposobnost  slušanja

 

Povratna informacija

 

 • Šta je povratna informacija i zašto je važna u poslu
 • Kako je adekvatno pružati
 • Kako da proverimo da li je poruka primljena i shvaćena na pravi način

 

Očekivani efekti nakon obuke

 

 • Poboljšanje kvaliteta komunikacije između zaposlenih
 • Bolji protok informacija i manji stepen grešaka u komunikaciji
 • Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima
 • Razumevanje neverbalne komunikacije i čitanje emocija u komunikaciji
 • Savladavanje tehnika asertivne komunikacije
 • Postavljanje pitanja koja proizvode očekivani efekat