“Prodaja je najbolje plaćeni težak i najslabije plaćeni lak posao koji mogu da radim. Izbor je na meni kakvim da ga učinim” – Tom Hopkins

osnove prodaje

Kvalitetna usluga sektora prodaje obezbeđuje kontinuirani uspeh i neophodnu prednost na tržištu, gde konkurencija neprestano raste. U današnjem poslovnom svetu, prodaja, pored kvaliteta, cene, marketinga i drugih faktora koji utiču na nju, u velikoj meri zavisi od veština prodaje predstavnika firme kao i odnosa prema klijentu. Mnoga istraživanja pokazala su da se klijenti nesvesno vezuju za prodavca i njihov pristup njima; odnosno da će radije kupiti bio šta od nekoga ko im se dopada, nego nešto što im treba od nekoga ko im se ne dopada.

Osnove prodaje

Svaka organizacija se bavi prodajom na neki način ili ne opstaje na tržištu. Bilo da neko nešto proizvodi ili pruža uslugu, taj proizvod i tu uslugu je potrebno plasirati na tržište i pomoći kupcima da lakše dođu do Vaše ponude. Nema rođenih prodavaca, samo onih koji ne koriste i onih koji koriste pravilno tehnike prodaje. Stoga način na koji gledamo na prodaju određuje koliko ćemo biti uspešni kao prodavac. Na ovom seminaru saznajte kako da pravilno koristite tehnike prodaje i povećate produktivnost u radu.

Sadržaj obuke

Pojam prodaje

Pred-prodaja

AIDA (PIŽA) pristup u prodajnom razgovoru

Post-prodaja

Očekivani efekti nakon obuke