Veštine rukovođenja

“Menadžer koji poseduje Veštine rukovođenja umetnik je  u tome da poslovne probleme postavi da budu tako interesantni, a njihova rešenja tako konstruktivna, da svi zaposleni požele da dođu na posao i suočavaju se sa njima.” – Paul Hawken

 

Veštine rukovođenja, odnosno razvijenost ove veštine kod svakog menadžera, reflektuje se na sve zaposlene i sam kvalitet rada kompanije u celini. Unapređenjem određenih rukovodilačkih funkcija povećava se efikasnost i organizaciono funkcionisanje cele kompanije. Kroz ove edukativne intervencije rukovodioci pored usvajanja znanja, veština, tehnika i drugih alata neophodnih za lakše i efikasnije obavljanje svojih poslova imaju priliku da grade timski duh kroz zajedničko prisustvo na radionicama. Otvaraju se teme i rešenja problema koje nije moguće rešiti „u hodu.“
 
Osnove efikasnog rukovođenja – sadržaj obuke:

 
Uvod u rukovođenje

 

 • Šta je rukovođenje i kako utiče na radnu efikasnost
 • Uloge i zadaci rukovodioca u organizaciji
 • Stilovi rukovođenja

 

Funkcije rukovođenja

 

 • Planiranje
 • Misija, vizija i strategija organizacije / sektora
 • SWOT analiza
 • Postavljanje ciljeva
 • Organizovanje
 • Delegiranje
 • Određivanje prioriteta
 • Kontrola
 • Evaluacija rada
 • Merenje učinka i sistem motivacije zaposlenih

 

Upravljanje timovima

 

 • Rukovođenje i komunikacija
 • Timsko umrežavanje
 • Liderstvo
 • Izvori moći u organizaciji
 • Upotreba moći u organizaciji

 

Očekivani efekti nakon obuke

 

 • Unapređenje rukovodilačkih veština učesnika treninga
 • Poboljšanje zadovoljstva poslom zaposlenih kojima učesnici rukovode i sa kojima sarađuju
 • Poboljšanje radne efikasnosti i produktivnosti tima
 • Veći uspeh i bolji profesionalni rezultati na nivou organizacije