You are currently viewing Liderstvo v.s. menadžment – da li je isto?

Liderstvo v.s. menadžment – da li je isto?

Pojmovi liderstvo i menadžment u sve su češćoj upotrebi poslednjih godina. Međutim, ova dva termina uglavnom se stavljaju na istu ravan, iako između liderstva i menadžmenta postoji distinkcija.

Upravljanje i vođenje su neophodnost savremenog funkcionisanja. Oni su nužni za efikasno funkcionisanje i razvoj svakog preduzeća, svakog pojedinačnog društvenog sistema i društva u celini, za efikasnije odvijanje svakog složenijeg posla i poduhvata. Prema tome, bolje upoznavanje sa ovim pojmovima, omogućiće nam uvid u razlike, ali i sličnosti između liderstva i menadžmenta.

ŠTA JE MENADŽMENT?

Menadžment predstavlja univerzalno sredstvo, neophodno oruđe savremenog industrijskog sveta. To je proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja poslova, članova organizacije i korišćenje svih raspoloživih sredstava kako bi se postigli ciljevi. Dakle, menadžment pomaže organizaciji da ispuni svoje ciljeve i zadatke, uz pomoć drugih ljudi. Savremene organizacije, privredne ili neprivredne, zahtevaju stalne upravljačke akcije da bi delovale i razvijale se u složenom i dinamičkom okruženju u kome funkcionišu.

ŠTA JE LIDERSTVO?

Liderstvo je relativno nova pojava u menadžmentu, čiji naziv dolazi od engleske reči leadership. Kao što samo ime kaže, liderstvo je usko povezano sa vođenjem. Liderstvo, dakle, označava proces tokom kojeg jedna osoba utiče na druge članove organizacije radi ostvarenja definisanih ciljeva grupe ili organizacije. U širem smislu liderstvo se koristi da označi ne samo određeni način vođenja, već novi pristup u menadžmentu.

MENADŽER

LIDER

Kratkoročno orijentisani Dugoročno orijentisani
Održava Razvija
Resursna moć Interpretativna moć
Planira, organizuje, kontroliše Smišlja i vodi promene
Sprovodi viziju Kreira viziju
Zna kako Zna zašto i zašto ne
Radi stvari na pravi način Radi prave stvari
Cilj: efikasnost Cilj: efektivnost

Dakle, lider je taj koji prodaje ideju a menadžer je taj koji nastoji da ga kupljena ideja što manje košta u praksi. Menadžera uvek brine šta koliko košta dok lidera cena ne interesuje. Naravno, jako je važno voditi računa o isplativnosti i profitabilnosti poslovanja, ali balans uspešnog biznisa je upravo u adekvatnoj srazmeri obe poluge. Danas su neophodni novi koncepti poslovanja kako bi se organizacija približila i čvršće povezala sa potrošačima.

Menadžerov zadatak je da konzervira zadati koncept i da u njegovim okvirima „isteruje“ maksimalnu efikasnost, dok lider ruši važeće koncepte i nudi nove koncepte i ideje. Uspešnoj kompaniji je potreban organizacioni model koji može da se nosi sa svim promenama i lider koji vodi svoj tim. To je organizacija visokih performansi, sa liderima u celoj njenoj strukturi koji razmišljaju pobednički i koji izazove iz okruženja prevode u šanse i dugoročan rast i razvoj na tržištu.

U literaturi se navode šest konstanti liderstva:

PRIČA: Lider mora da ima centralnu priču ili poruku. Ona mora da bude efektivna za veliku i heterogenu grupu. U teškim situacijama priča mora da bude brza, jasna, kratka što za efekat ima simplifikaciju centralne poruke.

PUBLIKA: Svaka, pa i najelokventnija priča nema efekta u odsutnosti publike. Dakle, pravi lideri prepoznaju stanje svoje publike, prisutnost i zainteresovanost iste.

ORGANIZACIJA: U početku lider se obraća direktno publici i postiže inicijalni uspeh. Za postojano liderstvo neophodna je institucija zasnovana na organizacionoj bazi.

OLIČENJE: Kreator priče mora u nekom smislu da bude oličenje svoje priče. To ne znači da treba da bude svetac, već da ne bude u kontradikciji sa svojom osnovnom porukom. Govorim ono što radim, i radim ono što govorim!

OBRAĆANJE: Većina kreativnih lidera se obraća indirektno, kroz simbolični proizvod koji kreira, dok se većina političkih lidera svojim pričama obraća direktno publici. Direktno obraćanje je riskantnije, ali, posebno u kratkom roku, može biti efikasnije i efektivnije.

VEŠTINA: Samo osobe koje dostignu visok stepen ekspertskih znanja u svom radu ili kredibilitet u svom životu imaju šansu da uspeju kao lideri. Direktni lideri u principu imaju manjak tehničkog znanja, dok se snaga indirektnih lidera upravo bazira na njihovom znanju o konkretnim stvarima.

Kako biste postali dobar lider, koristite neke od taktika uspešnih lidera:

1. Morate znati šta vam je cilj!
2. Sastavite praktičan plan za postizanje onoga što želite.
3. Okružite se ljudima koji imaju znanje i iskustvo.
4. Imajte vere u sebe.
5. Ne obeshrabrujte se bez obzira na prepreke, uvek će ih biti.
6. Ne bavite se nagađanjima, informišite se o činjenicama, kako bi na osnovu njih pravili strategiju i planove.
7. Budite spremni da radite onoliko koliko posao zahteva, to najčešće znači prekovremeno. Lider mora posvetiti svakom zadatku onoliko vremena koliko je potrebno za uspeh.
8. Održite fokus! Rasipanje misli na nekoliko zadataka istovremeno, dovodi do manje efikanosti.
9. Dobro rasporedite i delegirajte poslove. Razradite sistem u kom svaka osoba ima svoj zadatak, sa dobrim menadžemntom koji proverava efikasnost.

Važno je imati na umu da dobar lider mora biti uspešan i u međuljudskim odnosima, koji proističu iz visoko razvijene emocionalne inteligencije. Dakle, od lidera se očekuje:

DA BUDE ODREĐEN
Ljude demorališe ako stalno slušaju da su nešto pogrešno ili nedovoljno dobro uradili, a da pri tome ne znaju detalje koji im mogu pomoći da tu grešku isprave. Potrebna je usresređenost na detalje, da se jasno kaže šta je to dobro urađeno, a gde je greška. Ono što je najvažnije je jasno reći na koji način da se ta greška popravi! Bez okolišanja, iskreno bez dvosmislenosti. Jasno reći pravu poruku.

DA NUDI REŠENJE
Davanje kritike od strane lidera treba da bude usmereno na rešavanje postavljenog zadatka ili problema. U suprotnom čovek će biti nezadovoljan, demoralisan i demotivisan. Kritika može da otvori put ka mogućnostima i alternativama kojih osoba nije bila svesna, ili da joj ukaže na nedostatke na koje treba da obrati pažnju – ali bi trebalo da uključi i predloge o rešavanju problema.

DA BUDE PRISUTAN
Komunikacija napismeno je verovatno lakši način da se istakne bilo kritika bilo pohvala. Ali, takva komunikacija postaje distancirana i onemogućava osobi koja primi kritiku, ili pohvalu, šansu da odreaguje ili razjasni stvari. Ukoliko je moguće, budite što češće u neposrednom kontaktu sa svojim zaposlenima.

DA BUDE OSEĆAJAN
Empatija koju lider izražava je višestruko korisna imajući na umu uticaj lidera. Bez potrebne empatije, lideri mišljenje iskazuju na grub i neprimeren način čime njihova poruka ima destruktivan uticaj, odnosno ista izaziva emocionalno reagovanje, ozlojeđenost, ogorčenost, povlačenje i distanciranje.

Menadžment ili rukovođenje predstavlja integralni skup povezanih aktivnosti i zadataka, a kod liderstva jedna osoba dominira, a druge su joj podređene. Ta osoba, odnosno lider, ima zadatak da pronalazi prilike koje dolaze i da ih pravovremeno koristi. Lider mora da veruje u viziju i koristi promene na najbolji način. Liderstvo je potrebno svakoj organizaciji, bez obzira gde se nalazi u organizacijskoj hijerarhiji.

Poslovi menadžmenta i liderstva se u nekim delovima prepliću, prema tome, da bi se ostvarili što bolji rezultati, potrebno je da organizacija ima sjajan menadžment i još bolje liderstvo. U svetu u kom su promene veoma brze, potrebno je uskočiti u budućnost, uhvatiti se u koštac sa promenama i prilagoditi im se na najbolji način bez obzira kolike one bile.