“Ljudi mi često kažu da efekti motivacije ne traju dugo.
Ne traju ni efekti tuširanja. Zato se i preporučuje svakodnevno” – Zig Ziglar

Motivacija i samomotivacija

Motivacija je pokretačka snaga svakog procesa i treba je pratiti i negovati. Kako da razlikujete motivacione, a kako demotivacione faktore i kako da shvatite šta Vas zaista pokreće? Ovaj seminar će Vam pružiti razumevanje širokog spektra motivišućih faktora i načine njihove primene. Samomotivacija je pokretačka snaga razvoja i uspeha. Životni procesi sve više zahtevaju da sami prepoznamo i negujemo ono što nas motiviše.  Prepoznati šta nas pokreće, a šta nas zaustavlja i znati to iskoristiti u pravom momentu je veliko umeće. Kako upravljati svojom motivacijom, kako prepoznati pokretače i naučiti načine njihovog pravovremenog korišćenja, je upravo ono što ovaj seminar pruža. 

Motivacija u poslu

Zaposleni koji osećaju da su vrednovani u organizaciji u kojoj rade su i motivisaniji, odgovorniji i produktivniji. Želite li da kreirate dinamičnije, lojalnije i energičnije radno okruženje? Da li zaposlenima nedostaju znanja kako da otkriju svoje jake motivacione i uoče demotivacione faktore? Kako rukovodeći kadar da razume šta pokreće njihove radnike i kako od njih stvoriti produktivne zaposlene koji su zadovoljni svojim radnim mestom? Sve su to pitanja na koje postoje jednostavni odgovori i praktična rešenja. Atmosfera u kojoj radimo i međuljudski odnosi su na samom vrhu faktora koji motivišu svakog zaposlenog da uloži svoj maksimum i da bude veran organizaciji u kojoj radi. Saznajte kako da kreirate okruženje puno međusobnog razumevanja i uvažavanja, kako da motivišete tim različitih pojedinaca da radi organizovano i u skladu i kako da održavate pozitivnu radnu atmosferu i podstičete duh Vašeg tima, tako što ćete na pravi način motivisati svoje saradnike.

Sadržaj obuke

Motivacija

Tehnike za podsticanje lične motivacije

Uvežbavanje tehnika na ličim primerima učesnika obuke

Očekivani efekti nakon obuke