Motivacija

“Ljudi mi često kažu da efekti motivacije ne traju dugo.

Ne traju ni efekti tuširanja. Zato se i preporučuje svakodnevno” – Zig Ziglar

 

motivacija

 

Motivacija i samomotivacija
 

Motivacija je pokretačka snaga svakog procesa i treba je pratiti i negovati. Kako da razlikujete motivacione, a kako demotivacione faktore i kako da shvatite šta Vas zaista pokreće? Ovaj seminar će Vam pružiti razumevanje širokog spektra motivišućih faktora i načine njihove primene. Samomotivacija je pokretačka snaga razvoja i uspeha. Životni procesi sve više zahtevaju da sami prepoznamo i negujemo ono što nas motiviše.  Prepoznati šta nas pokreće, a šta nas zaustavlja i znati to iskoristiti u pravom momentu je veliko umeće. Kako upravljati svojom motivacijom, kako prepoznati pokretače i naučiti načine njihovog pravovremenog korišćenja, je upravo ono što ovaj seminar pruža. 


Motivacija u poslu
 
Zaposleni koji osećaju da su vrednovani u organizaciji u kojoj rade su i motivisaniji, odgovorniji i produktivniji. Želite li da kreirate dinamičnije, lojalnije i energičnije radno okruženje? Da li zaposlenima nedostaju znanja kako da otkriju svoje jake motivacione i uoče demotivacione faktore? Kako rukovodeći kadar da razume šta pokreće njihove radnike i kako od njih stvoriti produktivne zaposlene koji su zadovoljni svojim radnim mestom? Sve su to pitanja na koje postoje jednostavni odgovori i praktična rešenja. Atmosfera u kojoj radimo i međuljudski odnosi su na samom vrhu faktora koji motivišu svakog zaposlenog da uloži svoj maksimum i da bude veran organizaciji u kojoj radi. Saznajte kako da kreirate okruženje puno međusobnog razumevanja i uvažavanja, kako da motivišete tim različitih pojedinaca da radi organizovano i u skladu i kako da održavate pozitivnu radnu atmosferu i podstičete duh Vašeg tima, tako što ćete na pravi način motivisati svoje saradnike.

 Sadržaj obuke
 

Motivacija

 

 • Šta je motivacija, a šta samomotivacija
 • Motivacija i postignuće u poslu
 • Unutrašnja i spoljašnja motivacija
 • Motivatori
 • Faktori koji dopronose motivisanom stanju u poslu

 

Tehnike za podsticanje lične motivacije

 

 • Planiranje i postavljanje ciljeva
 • Određivanje prioriteta
 • Kako se izboriti sa odlaganjem
 • ABC model – tehnike upravljanja emocijama i mislima
 • Pozitivan samogovor u 4 koraka

 

Uvežbavanje tehnika na ličim primerima učesnika obuke

 

Očekivani efekti nakon obuke

 

 • Usvajanje tehnika i alata za podsticanje lične motivacije učesnika obuke
 • Povećanje produktivnosti i radne efikasnosti učesnika treninga
 • Povećanje motivacije i zadovoljstva učesnika treninga