PROCENA KOMPETENCI ZAPOSLENIH – ŠTA DOBIJAMO?

1 November 12, 2016

Ljudski resursi su najvrednije blago jedne kompanije. Bolje mašine, oprema, uslovi i drugi neljudski faktori mogu unaprediti poslovanje jedne organizacije, ali kvalitet posla na kraju najviše zavisi od ljudskog faktora. Prepoznavši ovu činjenicu i koliko je ona vezana sa profitom i produktivnošću, velike kompanije su prve počele da se bave razvojem ljudskog potencijala i tako formirali novi sektor – ljudske resurse ili HR (human resources) koji vrši ovu funkciju.

„Sto ljudi sto ćudi“ kaže naš narod. Ljudi su različiti po karakteru, sposobnostima, stavovima, ciljevima i samom stavu prema poslu. Najbolje rezultate ljudi daju kada, pored dobrih radnih uslova, mogu da realizuju svoj potencijal i budu maksimalno uspešni.

Procena kompetenci omogućava da prave ljude postavimo na pravo mesto, ili im delegiramo poslove za koje su talentovani, odnosno sposobni da ih rade dobro i lako.

Šta su uopšte kompetence i šta raditi sa njima?

Kompetence su veštine, znanja i sposobnosti zaposlenih koje opisuju njihov potencijal, poslovno funkcionisanje i radni stil. Kompetence predstavljaju sve ono što zaposleni, na svesnom ili nesvesnom nivou, koriste kako bi izvršili poslove u organizaciji.

Talent menadžment

Cilj rada sa “talentima” ili određenim zaposlenima na važnim pozicijama jeste unapređenje njihovih performansi i profesionalnog funkcionisanja u skladu sa strateškim i operativnim ciljevima, kao i organizacionom kulturom kompanije.

Profesionalna orijentacija

Procenom kompetenci moguće je, pre zaposlenja, usmeriti ljude ka obrazovanju i usavršavanju u onoj oblasti za koju su talentovani.

Zaposlena osoba u proseku provede na svom radnom mestu osam sati dnevno ili pak skoro trećinu svog života. Zato je korisno da to bude karijera u kojoj će oni imati mogućnost da realizuju svoj potencijal. Osim toga, lakše će usvajati materiju ako se obrazuju u onoj oblasti koja im je interesantna. Samim tim raste i motivacija i rezultat tokom studija.

Šta procenjujemo kada procenjujemo kompetence?

Karakter osobe govori puno o njihovoj predisponiranosti za određene poslove, karijere ili delatnosti. Procenom osobina ličnosti možemo otkriti, na primer, da li su zaposleni ili budući zaposleni u kontekstu profesionalne orijentacije ekstroverti, pa uživaju u radu sa ljudima, ili im pak to predstavlja stres, ili recimo  da li su oni energični i impulsivni – pa se bolje osećaju u dinamičnom poslu i radu na terenu, ili su introvertni i staloženi, pa se boje osećaju radeći kancelarijske poslove.

Procenom kompetenci možemo identifikovati koje poslovne veštine su razvijene kod zaposlenog  i u kojoj meri.  Na primer – zaposleni mogu imati visoko razvijene veštine komunikacije, pa se dobro snalaze u radu sa ljudima, ali slabo razvijene informatičke veštine, pa se ne snalaze baš najbolje na poslovima za koje se koristi računar. U kontekstu profesionalne orijentacije, možemo otkriti koje veštine bi u budućnosti osoba trebala da usvoji  da je talentovana i zainteresovana za iste.

Uvidom u sposobnosti zaposlenih, možemo bolje razumeti njihovu inteligenciju i kognitivne sposobnosti, kao i njihov način razmišljanja. Na primer, zaposleni koji ima visok verbalni IQ, verovatno će imavi visoku emocionalnu i socijalnu inteligenciju – te će biti uspešniji u poslovima koji zahtevaju ove sposobnosti, dok će zaposleni kojii ima visok neverbalni IQ verovatno imati bolju percepciju detalja, opservaciju i koncentraciju i biti usešniji u poslovima koji zahtevaju ove sposobnosti. U kontekstu profesionalne orijentacije, možemo otkriti koje kognitivne sposobnosti osoba poseduje i za koju struku su iste važne radi postizanja dobrih rezultata.

Pored dobrog pozicioniranja u organizaciji na poslove za koje su talentovani, procenom kompetenci zaposlenih dobijamo uvid u njihove snage i slabosti. U skladu sa tim, moguće je kreiratu njihov individualni plan razvoja. Kroz rad na sebi, usavršavanje, obuke, ovi zaposleni biće u stanju da nadograde svoje slabosti i unaprede svoje snage, time postižući maksimalan učinak u kompaniji uz visoku motivaciju i zadovoljstvo.

Kompetence zaposlenog otkriće nam i šta su njihovi motivatori, sa kakvim kolegama najbolje sarađuju, kakav treba da bude njihov rukovodilac i koji stil rukovođenja je kompatibilan sa njima, zatim koji su njihovi stresori, kako se ponašaju u konfliktima i mnoge druge karakteristike koje utiču na njihovo organizaciono funkcionisanje.

U kontekstu profesionalne orijentacije, osoba ne dobija samo odgovor na pitanje kojom strukom treba da se bavi ili koji fakultet da upiše. Dobija jednu sveobuhvatnu povratnu informaciju u smislu njihovog profesionalnog profila i na čemu treba da rade kako bi lakše ostvarili svoje karijerne ciljeve.

Kako proceniti kompetence i šta sa rezultatima?

Postoje razne metode i tehnike kojima je moguće proceniti kompetence zaposlenih, pa se u okviru ovog postupka koriste psihološki testovi, upitnici, simulacije radnih zadataka, struktuirani intervjui, opservacija poslovnog funkcionisanja i druge tehnike i alati.

Procena je suštinski važna, ali najveći izazov leži u interpretaciji identifikovanih kompetencija i umrežavanju istih sa  poslovima u kojima one daju dobar rezultat.

Ukoliko vas zanima ova tema, pozivamo Vas na edukaciju „PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I UPRAVLJANJE KARIJEROM“ (kliknite ovde za više informacija) na  kojoj ćemo se baviti ovom temom i pružiti Vam alate i znanja potrebna za vršenje procene kompetenci.