You are currently viewing Trening veština prodaje

Trening veština prodaje

 

Trening je namenjen svima koji žele da nauče da prodaju, kao i onima koji se već bave prodajom i žele da unaprede svoje prodajne performanse: menadžerima prodaje, komercijalistima i svima koji u svom svakodnevnom poslovnom okruženju kontaktiraju sa kupcima.

TRENING VEŠTINA PRODAJE –
PSIHOLOŠKI ASPEKTI PRODAJE

Seminar sadrži kombinaciju teorijskog pristupa kao i interaktivnih vežbi i role-play prodajnih situacija kroz koje učesnici mogu staviti na test lični pristup prodaji – sa ciljem osvešćivanja i prevazilaženja ličnih barijera, kao i iskorišćavanjem postojećih potencijala.

•POJAM I PREDUSLOVE USPEŠNE PRODAJE: Koji uslovi bi trebalo da budu ispunjeni kako bi prodaja bila uspešna
•ULOGE I ZADACI PRODAVCA: Značaj prvog utiska, karakteristike komunikacije na relaciji prodavac-kupac, motivacija kupaca
•BUĐENJE INTERESOVANJA KUPCA: Na koji način kupca zainteresovati za proizvod i veštine prezentacije proizvoda
•ZATVARANJE PRODAJE: Na koji način zatvoriti prodaju uz ličnu procenu i prihvatanje rizika
•RAD SA TEŠKIM KUPCIMA: Kako izaći na kraj sa preterano zahtevim, agresivnim, sumnjičavim kupcima

Edukacija se održava u prostorijama
Centra za razvoj ljudskih potencijala Pegasus
u ulici Pariske Komune 29 Novi Sad

Ukupna cena edukacije po osobi iznosi 3600 din.
Specijalni popust od 20% za studente, nezaposlene
i grupe (3 i više članova) 2880 din.

Učesnicima seminara obezbeđen je štampani materijal i sertifikat Pegasus Centra.

Prijave za učešće na edukaciji:
Pošaljite nam Vaše ime, prezime i kontakt telefon na
kontakt@pegasus-centar.rs

Uplata kotizacije se vrši pre seminara na žiro račun
265-2050310000483-58, Raiffeisen Banka
Svrha uplate: Kotizacija za seminar

Edukatori:
Filip Tasić (psiholog, HR konsultant)
Jelena Velemir (psiholog, HR konsultant)