You are currently viewing Tibetski test ličnosti – samo tri pitanja

Tibetski test ličnosti – samo tri pitanja

Drevni Tibetski test ličnosti koji se sastoji iz samo tri pitanja otkriva puno o Vama kroz Vašu podsvest.

Pokušajte da za trenutak isključite logičko razmišljanje. Opustite se. Test je pre svega zabavan. Probajte da odgovorite na ova tri pitanja bez previše preispitivanja. Odgovorite šta Vam prvo padne napamet.

Koristite papir i olovku za beleženje, kako ne biste zaboravili Vaše odgovore.

Hajde da krenemo…

1. Zamislite da ispred Vas stoji pet životinja. Poređajte ih po bilo kom redosledu koji Vama odgovara:

Krava, Tigar, Ovca, Konj, Svinja.

2. Opišite svaki predmet koristeći samo jedan pridev (jednu reč)

Pas je…

Mačka je…

Pacov je…

Kafa je…

More je…

3. Pomislite na pet ljudi koji su  Vam najbitniji. Izaberite boju za svaku osobu. Možete izabrati samo jednu boju za svaku osobu.

Žuta, Narandžasta, Crvena, Bela, Zelena.

Hajde da pogledamo rezultate…

1. Odgovori na prvo pitanje otkrivaju šta su/koji su Vaši prioriteti u životu.

Krava označava karijeru.

Tigar je Vaš osećaj sopstvene vrednosti.

Ovca predstavlja ljubav.

Konj predstavlja porodicu.

Svinja predstavlja novac.

2. Odgovori na drugo pitanje otkrivaju kako vidite život na nesvesnom nivou (kako Vaša podsvest percipira život)

Ascoijacije koje imate u vezi psa otkrivaju kako vidite svoju ličnost.

Ascijacije koje imate u vezi mačke okrivaju kako vidite ličnost Vašeg partnera.

Ascijacije koje imate u vezi pacova okrivaju kako vidite Vaše neprijatelje.

Ascijacije koje imate u vezi kafe otkrivaju Vaš stav prema seksu.

Ascijacije koje imate u vezi mora otkrivaju Vaš način života / stav prema životu generalno.

3. Odgovori na treće pitanje otkrivaju Vaš stav i ponašanje prema navedenim ljudima.

Žuta je za osobu koju nikada nećete zaboraviti, i koja je imala veliki uticaj na Vas u toku života.

Narandžasta je za osobu koju smatrate pravim prijateljem

Crvena je za osobu koju volite svim svojim srcem

Bela je za osobu koju smatrate srodnom dušom

Zelena je za osobu koju ćete pamtiti do kraja života

Kažu da je test 97% tačan u proceni.

P.S. Nas je test iznenadio i naterao na razmišljanje…

Koliko je tačno Vas opisao?